براستي آقاي موسوي به دنبال کدامين حقوق از دست رفته است؟!

براستي آقاي موسوي به دنبال کدامين حقوق از دست رفته است؟!

امروز سايت هاي حامي موسوي سکوت کرده اند در حالي که تبليغات دهان به دهان و غير رسمي شان هم چنان دعوت به شرکت در راهپيمايي از ميدان انقلاب تا آزادي دارد و همه اين ها در حالي است که رهبر فرزانه انقلاب در سخنراني ديروز خود در نماز جمعه تهران خواستار خاتمه دادن به اين اردوکشي هاي خياباني شد و تأکيد کردند که جمهوري اسلامي به هيچ عنوان زير بار تقاضاها و بدعت هاي نا مشروع نخواهد رفت.

از قديم گفتند که کسي که خواب است را مي توان بيدار کرد ولي کسي که خودش را به خواب زده باشد نمي شود بيدارش کرد.حکايت حال برخي از افراد در اين روزگار است .

ديروز رهبر فرزانه انقلاب سنگ تمام گذاشت و راه را روشن کرد . حق را از باطل تميز داد و سره را از ناسره جدا کرد .

ديروز هر کسي که خواب بود بيدار شد اما هنوز هم خواب زده ها خوابند .

اول برايم سوال بود که احقاق حق مگر چه اشکالي دارد و اگر شبهه اي هست چرا نبايد به آن پرداخت و رسيدگي کرد ؟ اما کم کم وقتي که زمان گذشت و اتقافات و حوادث ناگواري پيش آمد تازه شصتم خبر دار شد که مسئله فقط احقاق حق ساده نيست . وقتي بهتر نگاه کردم و رد پاي کودتاي مخملي و دشمنان قسم خورده انقلاب و رهبري را ديدم ، وقتي خالي شدن عقده کساني را که سال ها با رهبر و ولايت فقيه و جامعه اسلامي مخالف بودند را ديدم که چه بي پروا از تغيير حکومت حرف مي زدند و به خود مي باليدند که بالاخره شجاعت پيدا کرده اند تا عقده خود را بيان کنند ،برايم اين سوال مطرح مي شد که براستي آقاي موسوي به دنبال کدامين حقوق از دست رفته است که با مخالفت با نظام و گوش نسپردن به گفتمان رهبري که چونان پدري دلسوز از به انحراف رفتن فرزندش دل شکسته است به دست مي آيد .

امروز سايت هاي حامي موسوي سکوت کرده اند در حالي که تبليغات دهان به دهان و غير رسمي شان هم دعوت به شرکت در راهپيمايي از ميدان انقلاب تا آزادي دارد و همه اين ها در حالي است که رهبر فرزانه انقلاب در سخنراني ديروز خود در نماز جمعه تهران خواستار خاتمه دادن به اين اردوکشي هاي خياباني شد و تأکيد کردند که جمهوري اسلامي به هيچ عنوان زير بار تقاضاها و بدعت هاي نا مشروع نخواهد رفت.

آن چه که مسلم است راي و انتخابات فقط بهانه است براي کساني که اين روز ها عرصه خيابان ها را براي ابراز مخالفت گستاخانه خود با گفتمان انقلاب و رهبري امن فرض کرده اند .

ديروز رهبر معظم انقلاب حجت را بر همه تمام کرد و راه شناخت افراد و تحليل عملکرد نخبگان سياسي را نشان داد .امروز براي نخبگان سياسي فرصت ديگري باقيست . يا بايد با تاسي به گفتمان رهبري در راه انقلاب و ولايت فقيه قدم بردارند و تا ابد از خود در تاريخ معاصر ايران زمين چهره اي ماندگار به جا بگذارند و يا با اصرار بر مواضع گذشته خود به تدريج از بدنه جامعه که هنوز هم به باور هايي که به خاطرش انقلاب کردند وفادارند فاصله بگيرند و کم کم منزوي شوند وآنها هم به نوعي ديگر ماندگار خواهند شد . همان طور که امثال بني صدر و رجوي ماندگار شدند و تا ابد در ياد هر ايراني باقي خواهند ماند.

البته اين بدبينانه ترين فرضي است که مي توان کرد . اميدواريم که نخبگان سياسي امروز راه خودشان رابراي هميشه مشخص کنند و تکليف خود را با گفتمان انقلاب مشخص سازند . آغوش ملت هميشه براي آنان باز خواهد بود اگر خودشان بخواهند .

/ 0 نظر / 12 بازدید