كشف مكان ساماندهي تجمعات غيرقانوني اخير در تهران

كشف مكان ساماندهي تجمعات غيرقانوني اخير در تهران

پليس اطلاعات و امنيت تهران از كشف ساختماني در ميدان شهداي هفت تير خبر داد كه در فعاليت براي يك كانديدا اقدام به ساماندهي تجمعات غيرقانوني، تشويق به آشوب، اقدام عليه امنيت كشور و ايجاد جنگ رواني و تشويش اذهان عمومي به ‌وسيله تكثير CD‌هاي جعلي و تخريبي مي‌كرد.

در اطلاعيه پليس اطلاعات و امنيت تهران آمده است: براساس اطلاعات واصله و تحقيقات به‌عمل آمده، اول تير88 ساختماني واقع در ميدان شهداي هفتم تير، با مجوز قضايي مورد بازرسي قرار گرفت كه براي يكي از كانديداها فعاليت داشته و در اين مجموعه ساماندهي تجمعات غيرقانوني و تشويق به آشوب و اقدام عليه امنيت كشور، ايجاد جنگ رواني و تشويش اذهان عمومي به ‌وسيله تكثير CD‌هاي جعلي و تخريبي و تكثير نامه جعلي منتسب به وزارت كشور در مورد انتخابات در سطح وسيع، اسناد مدارك ارتباط با رسانه‌هاي معانه و دخالت بيگانگان و طراحي توطئه‌هاي اخير كشف شد كه باتوجه به اسناد و مدارك مكشوفه ساختمان مذكور به مركز فرماندهي جنگ رواني عليه امنيت كشور تبديل شده بود.

دراين اطلاعيه آمده است: دستگير‌شدگان براساس مدارك و اسناد مجرمانه مكشوفه بازداشت و درحال بازجويي هستند و دو مركز مشابه نيز بر مبناي اسناد به‌دست آمده شناسايي گرديد كه اطلاعات تكميلي متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید