مجمع روحانيون مبارز ؛ وداع با اسلام، امام و نظام

مجمع روحانيون مبارز ؛ وداع با اسلام، امام و نظام

مجمع روحانيون در بيانيه‌ي خود نه فقط با ملت ايران كه صحنه‌هاي با شكوه انتخابات 40 ميليوني 22 خرداد را خلق كرد، وداع كرده است بلكه با حضرت امام، نظام جمهوري اسلامي و اسلام نيز خداحافظي كرده است.

 

بنام مجمع روحانيون مبارز سه روز پس از آنكه دو خيابان و ميداني كه در آن آشوب‌ها ويكهفته‌اي شكل گرفت،‌آرام شدند بيانيه‌اي صادر گرديد و در آن ضمن بكار بردن عبارات تند عليه نظام كه به هيچ وجه با سياق عباراتي كه موافقان يك نظام به كار مي‌برند سازگار نيست و حتي كاملا در نقطه مقابل آن قرار داردعبارات عجيبي به چشم مي‌خورد.

در گذشته بعضي از اعضاي مجمع روحانيون مواضع تند و ساختار شكنانه عليه نظام داشتند و دست بعضي از آنان در فتنه‌ها و تحركات غيرقانوني و غيرشرعي اشكار بود ولي نوعا از اين مواضع به تندخويي فردي كه آن موضع را گرفته است تعبير و حداكثر با واژه "راديكاليسم "‌توضيح داده مي‌شد اما بيانيه‌ي ديروز مجمع روحانيون كه در حمايت صريح از آشوب‌طلبي و كشتار بي‌گناهان صادر شد تعحب فراواني را برانگيخت اما البته براي كساني كه پشت صحنه ماجراي راه‌اندازي مجمع روحانيون درمقابل جامعه روحانيت ونقش كليدي عناصر سازمان مجاهدين انقلاب در راه‌اندازي مجمع روحانيون رامي‌دانستند هيج تعجبي نداشت.

در ارتباط با بيانيه مجمع روحانيون نكات زير به چشم مي‌خورد:

1- بدون استثنا همه كشته‌شده‌ها "شهيد " لقب گرفته‌اند در حالي كه فقط تعدادي از آنان كه عناصر نيروي انتظامي و بسيجي بوده‌اند و به مقابله با آشوب طلبان پرداخته‌اند، شهيد مي‌باشند با توجه به اينكه بعضي از اين كشته‌ها قبلا اقدام به قتل نيروهاي مردمي كرده اند، اقدام مجمع در شهيد خواندن آنان چه معنايي دارد، آيا به جز همراهي مطلق با آشوب‌طلبان؟

2- بدون استثنا از همه زنداني‌هاي حادثه دفاع شده و خواستار آزادي فوري آنان شده است آيا قبول ندارند كه به حداقل بخشي از دستگير شدگان همان كساني هستند كه اقدام به قتل ،غارت و اغتشاش كرده‌اند و يا بعضي از آنان طراح و فرمان ده حادثه بوده‌اند؟

دعوت مطلق به آزادي آنان به معناي همداستان بودن نيست؟

3- در دو جاي بيانيه به طور مطلق به "حكومت "‌كه به معناي نظام جمهوري اسلامي است تاخته شده وآن را "غيرمردمي " لقب داده‌اند كه طبعا معناي نامردمي همان نامشروع بودن است آيا از نظر مجمع روحانيون حكومت جمهوري اسلامي نامشروع است ظاهرا وقتي از كشته‌ها و زنداني‌هاي اغتشاش‌گري دفاع مطلق مي‌شود حكومت مقابل آنان نامشروع فرض شده است در يك جاي بيانيه از صدا و سيما با عنوان "بلندگوهاي حكومتي " و در جاي ديگر "صدا و سيماي حكومتي " ياد شده و اين به معناي مرزبندي مجمع روحانيون با حكومت جمهوري اسلامي است اي دريغا امام مي‌فرمودند با ضد انقلاب مرزبندي داشته باشيد حالا مجمع به مرزبندي با بزرگترين ميراث امام كه نظام جمهوري اسلامي رسيده است.

4- در چند جاي بيانيه از اينكه ميرحسين و همفكران و همراهان اومسبب و دعوت كننده به اغتشاش خوانده شده‌اند ابراز نگراني شده است اين در حالي است كه در روز جمعه رهبر معظم انقلاب با ناديده گرفتن حوادث در فاصله 23 تا 28 خرداد تلاش كردند تا حساب ميرحسين و ... از آشوب‌طلبان و مخالفان نظام جدا باشد ولي آيا او و همراهان اواز جمله مجمع روحانيون هم كمكي به جدا شدن پرونده‌ ميرحسين با آشوب‌طلبان كردند و يا بيانيه‌هاي آنان كاملا اثبات كرد كه برخلاف نظر ملاطفت آميز رهبر فرزانه اين پرونده دو تا نيست اين صحنه يادآور تلاش حضرت امام براي جدا كردن پرونده بني‌صدر از منافقين بود كه متاسفانه بني‌صدر اين را قدر ندانست. اما واقعا مگر آشوب‌طلبي غير از ناديده گرفتن قانون و توسل به شيوه‌هاي غيرقانوني است و مگر كار ميرحسين و مجمع در حذف نام رهبر معظم از نامه‌نگاري‌ها،‌معكس كردن نهاد مقدس شوراي نگهبان كه عده‌اي فقيه سرشناس و پيرو حضرت امام و عده‌اي حقوقدانان برجسته آن را شكل مي‌دهند و ملكوك صدا و سيما كه همه امكانات خود را كه در طول 30 سال اخير يعني حتي در دوره حضرت امام بي‌سابقه بوده در اختيار شور و شعور انتخاباتي قرار داد و به مخالفان دولت كنوني سه برابر وقت داد، قابل قبول است؟ آيا نفي نظام، رهبري و دستگاه‌هاي مسئول آن كه سدهاي اين ملت براي مقابله با دسيسه‌هاي خارجي وداخلي است، قانوني است؟

5- مجمع در بيانيه‌ي خود مدعي شده است كه صدا و سيماي جمهوري اسلامي بي‌اعتبار شده و از اين رو مردم براي ديدن حقايق جاري و شنيدن خبرهاي درست به پاي رسانه‌هاي بين‌المللي كشيده شده‌اند. آيا اين درست است كه مجمع مشروعيت تراشي براي رسانه‌هاي انگليس و آمريكايي و اسرائيلي كند و از صدا و سيماي جمهوري اسلامي كه جمعي از مردم شريف كشور آن را اداره مي‌نمايد، مشروعيت زدايي نمايند ايا با توجه به دعوت رسانه‌هاي انگليسي و ... به آشوب وتخريب دعوت صدا و سيماي جمهوري اسلامي به آرامش و تشويق به طي راه‌هاي قانوني اين نحوه برخورد مجمع روحانيون دعوت به آشوب طلبي و نفي هر چه كه به ملت ايران تعلق دارد، نيست؟

6- آيا القا اينكه علماي حوزه علميه قم شديدا تحت فشار هستند و از آنان خواسته مي‌شود تا در مقابل مردم بايستند وهن روحانيت و مرجعيت نيست و اين را القاء نمي‌كند كه روحانيون تحت فشار تصميم مي‌گيرند. راستي آيا اگر روحانيون دعوت به آرامش و طي راه‌هاي قانوني كردند در مقابل مردم ايستاده‌اند؟ كدام مردم آيا منظور همان اغتشاش‌گرها نيستند؟

آيا موافق نشان دادن علماي قم با اغتشاش‌گرها اهانت شديد به روحانيون و مراجع نيست؟

راستي چه كساني به مراجع و روحانيت در قم و ... فشار مي‌آوردند تا در مقابل اغتشاش گران راه سكوت را در پيش گيرند؟ كه نگرفته‌اند ... آيا اين بيانيه بر ملا نمي‌كند كه سران اغتشاش گر شب و روز براي منفعل كردن روحانيت و ساير نخبگان جامعه تلاش مي‌كنند و البته راه به جايي نبرده‌اند.

7- در جاي جاي بيانيه مجمع روحانيون وانمود شده است كه به دليل ناديده گرفتن خواسته غيرقانوني ابطال انتخابات كشور دچار مشكل حاد شده است و لذا براي بازگشت آرامش به كشور بايد آشوب طلبان آزاد شوند هيات‌هاي غيرقانوني متشكل از فتنه‌گران شكل بگيرند،‌نهادهاي قانوني بي‌اعتبار شده و دور زده ‌شوند، براي آشوب طلبان به هلاكت رسيده بناي يادبود تاسيس گردد، رسانه‌هاي ارتباط جمعي كشور به جولانگاه آشوب‌طلبان و قانون ستيزان تبديل گردند، مهندس موسوي عليرغم آنكه تنها يك سوم آرا مردم را كسب كرده به كرسي رياست جمهوري تكيه زند؟ آراء نزديك به 25 ميليون نفر دو برابر راي موسوي .. باطل شوند، فصل الخطاب بودن رهبري نظام از بين برود، اعتبار نظام جمهوري اسلامي از ميان برود و همه توصيه‌هاي حضرت امام خميني در باره رعايت قانون، محوريت اخلاق، حفظ نظام جمهوري اسلامي، محور بودن ولايت فقيه، ميزان بودن راي ملت، پشتيباني از مسئولان خدمت‌گذار، اجازه ندادن به بيگانگان براي جولان در فضاي كشور، عدم اعتنا به تبليغات دشمنان شناخته شده اسلام دعوت علما به آرامش، حفظ وحدت، حفظ دستاوردهاي نظام جمهوري اسلامي، بيداري در مقابل توطئه‌هاي غرب و شرق و عدم هم پيماني با منافقين و ليبرال‌ها به يكباره به موزه تاريخ سپرده شوند.

مجمع روحانيون در بيانيه‌ي خود نه فقط با ملت ايران كه صحنه‌هاي با شكوه انتخابات 40 ميليوني 22 خرداد را خلق كرد، وداع كرده است بلكه با حضرت امام، نظام جمهوري اسلامي و اسلام نيز خداحافظي كرده است و اين خيلي عجيب و باور ناپذير است چه طور مي‌شود كه يك مجمع روحاني تا اين درجه سقوط كند و خود را مدار و محور عالم به حساب آورد و وقتي در يك انتخابات شكست مي‌خورد كل مملكت را در خطر فرض مي‌كند و وقتي به دعوت و تحريك آنان يك گروه در يك ميدان يا يك خيابان جمع مي شوند، همه ايران را ملتهب و غرق در آشوب فرض مي‌نمايند آقايان اين آشوب فقط در سينه‌هاي شما ست و در حلقه‌هايي كه راي ملت و قانون ومنطق و انصاف و اخلاق را بر نمي‌تابند و نه در بين ملتي كه 30 سال است انقلاب اسلامي را چون جان در ميان گرفته‌است و چون پروانه بر گرد آن مي‌چرخد.

نبايد گمان كرد كه اين بيانيه توسط تعدادي روحاني نگاشته شده است هيچ ترديدي وجود ندارد كه به هيچ وجه اين بيانيه نشاندهنده موضع حدود 36 روحاني عضو اين مجمع نيست بلكه يك نفر از شيادان كه احيانا در لباس روحانيت رفته و آن را غصب كرده است، بيانيه‌اي نگاشته وآن را به حساب مجمع روحانيون مبارز گذاشته است چه كسي ترديد دارد كه موضع حجج‌الاسلام و المسلمين رحيميان، قمي، دعايي، مقدم، ذاكري، انصاري و.. فرسنگ‌ها با مواضع مطرح شده در اين بيانيه منافات دارد و انتظار اين است كه اعضاي مجمع سريعا و با صراحت موضع خود را در مقابل آن اعلام نمايند كه خواهند نمود.

 

 

/ 1 نظر / 11 بازدید
ضد اسلام حقیقی‌

اهانت به امام خمینی اهانت به اسلام است اما برای اولین بار دشمن اسلام کفار و کمونیستها و صهیونیست‌ها و غیره نیستند. الحمد لله دشمنان اسلام همین ایرانیان مسلمان خودمان هستند. مرحبا به امام خامنه‌ای و جناب احمدی‌نژاد دیگر احتیاج به ضد اسلامی خارجی‌ نداریم و مثل خودرو در همین کشور عزیزمان ضد اسلامی تولید می‌کنیم. هرچقدر احمدی‌نژاد و خامنه‌ای بگن باز هم خودشان دو تا مخترع و تولید کننده ضد اسلامند.مرحبا مرحبا . خامنه‌ای و احمدی‌نژاد نباید به هیچ وجه اسم آیت‌الله عزیز امام خمینی را به زبان ببرند و اسم این روح خدا را نجس نمایند.