نقش تروريست ها در حمله مسلحانه به مردم افشا شد

نقش تروريست ها در حمله مسلحانه به مردم افشا شد

با انتشار تصاوير و فيلم هايي از صحنه هاي تير خوردن مردم بي گناه در آشوب هاي خياباني اخير، هويت تشکيلاتي عاملان اصلي اين تيراندازي ها در ترور مردم بيگناه مشخص تر شده است.

طبق اطلاعات به دست آمده از يک منبع آگاه امنيتي عوامل گروهک تروريستي منافقين با سوء استفاده از ناامني پديد آمده در برخي مناطق تهران ضمن طراحي سناريوي خطرناک، اقدام به هدف قرار دادن مسلحانه مردم با هدف سلب آرامش عمومي کرده اند.

بر اساس اين اطلاعات، منافقين که با بکار گيري ابزارهاي ماهواره اي و سايت هاي اينترنتي به پخش هر چه بيشتر آشوب و بحراني شدن فضا دامن مي زدند، در تازه ترين اقدام خود با استقرار تک تيرانداز در برخي مناطق تهران، مردم بي گناه و به خصوص زنان را هدف قرار داده و با استفاده از عوامل خود از صحنه کشته شدن زنان تصويربرداري کرده و به سرعت آن ها در رسانه هاي عمومي و سايت هاي اينترنتي منتشر مي کنند.

اين سناريو به گونه اي پي ريزي شده است که پس از شليک و کشته شدن مردم، عده اي از عوامل اين فرقه تروريستي در منطقه مزبور با ايجاد سر و صدا و فرياد زدن، جو را ملتهب کرده و فضاي شهر را ناآرام مي کردند.

با بررسي گلوله هاي خارج شده از بدن کشته شدگان خوادث اخير مشخص شده است که فشنگ هاي به کار رفته متعلق به هيچ يک از ارگان هاي نظامي و امنيتي کشور نبوده و از طريق واردات و از خارج از مرزهاي کشور به تهران فرستاده شده است.

اين آشوب سازي ها و تصاوير منتشر شده از آنها نيز در مناطقي روي داده که جزء مناطق درگيري و اغتشاش نبوده است.

در همين ارتباط، منابع انتظامي و امنيتي از مردم تهران درخواست کرده اند که در صورت مشاهده چنين صحنه ها و فضاهايي، نيروهاي انتظامي را در جريان قرار دهند تا از تکرار حواث تلخ اين چنين جلوگيري شود.

/ 0 نظر / 11 بازدید