دوم خردادیها پس از شکست موسوی با او چه خواهند کرد؟!

دوم خردادیها پس از شکست موسوی با او چه خواهند کرد؟!

حالات مختلفی که در انتخابات آینده امکان ظهور و بروز دارد را بارها در ذهنم مرور کرده ام؛ این فکر همواره آزارم می دهد که در محتمل ترین حالت که همانا شکست خوردن موسوی است، بر سر "میرحسین"  که تا همین چند ماه پیش به نوعی نخست وزیر ارزشی و قابل احترام شهیدداده ها و حزب اللهی ها محسوب می شد، چه می آید؟

مسئله ای که این نگرانی ها را تشدید می کند آن است که دوم خردادیها نشان داده اند که به هیچ قید و بند اخلاقی و ارزشی پای بند نیستند و مطمئنا بعد از این شکست پس از آنکه سلامت انتخابات را مستمرا زیر سوال بردند نوک تیز حملات خود را متوجه میرحسین خواهند کرد و خواهند گفت که میرحسین حتی بلد نبود درست حرف بزند، او اصلا از چیزی به نام برنامه سردرنمی آورد، بیخود اینقدر احمدی نژاد را تخریب کرد و زمینه را برای مظلوم نمایی او فراهم ساخت، چرا صاف و پوست کنده نگفت که یک اصلاح طلب تمام عیار است و...

برای حامیان فعلی میرحسین هم که این روزها اندام خود را، خیابان ها را، ماشینهای گرانقیمتشان را و سایر اجسام و اماکنی که این امکان برایش فراهم بوده را سبزپوش کرده اند، میرحسین موسوی هیچ اصالتی ندارد و آنچه موضوعیت دارد خود محمدخاتمی بوده است؛ او هم که در انتخابات حضور نداشت "و گرنه پوزه احمدی نژاد را به خاک می مالید"!!!

در واقع اکثر هواداران فعلی موسوی افرادی هستند که شناخت بسیار محدودی از موسوی دارند و صرفا بخاطر اشارتهای خاتمی نقش "نیروهای زاپاسی" طرفدار موسوی را ایفا می نمایند و موسوی نیز برای حفظ همین طرفداران و جلوگیری از سرازیری آنان به سوی ستادهای کروبی است که حتی حاضر است در نطقش خاتمی را دکتر بنامد، در بسیاری از پوسترهای گرانقیمتش خود را پهلو به پهلوی خاتمی قراردهد و در فیلم مستندش مدام خاتمی را تکیه گاهش نشان دهد.

به گمانم اگر آخرین نخست وزیر ایران شکست بخورد، بسیار ساکتتر از گذشته گوشه انزوا طلب خواهد کرد، اما این بار در خاطره تاریخی مردم ایران، هیچگاه به عنوان یک فرد ارزشی و قابل احترام شهیدداده ها و حزب اللهی ها محسوب نخواهد شد ...

/ 2 نظر / 5 بازدید
خبر فوری

خبر فوری : طبق آخرین اخبار تا ساعت 20 از سطح شهر تهران در مناطق جنوبی احمدی نژاد با77 % از رقبای خود پیشی گرفته و در مناطق شمال تهران با 57% از رقبای خود جلوتر میباشد. گفتنی است مناطق جنوبی بیشترین جمعیت تهران را داراست. mardominejad.ir

خبر فوری

خبر فوری : طبق آخرین اخبار تا ساعت 20 از سطح شهر تهران در مناطق جنوبی احمدی نژاد با77 % از رقبای خود پیشی گرفته و در مناطق شمال تهران با 57% از رقبای خود جلوتر میباشد. گفتنی است مناطق جنوبی بیشترین جمعیت تهران را داراست. mardominejad.ir