شبكه‌هاي آمريكايي و انگليسي اتاق فرمان آشوب‌هاي اخير هستند

سخنگوي وزارت خارجه:

شبكه‌هاي آمريكايي و انگليسي اتاق فرمان آشوب‌هاي اخير هستند

قشقاوي گفت: شبكه‌هاي آمريكايي و انگليسي نقش اتاق جنگ و اتاق فرمان آشوب‌هاي اخير را بر عهده دارند.

حسن قشقاوي سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان با تشريح موضع‌گيري‌هاي مقامات كشورهاي غربي در خصوص انتخابات رياست‌جمهوري دهم در ايران، با بيان اينكه اين موضع‌گيري‌ها را مي‌توان به 4 مرحله تقسيم‌بندي كرد، اظهار داشت: مرحله اول، موضع‌گيري مقامات و رسانه‌هاي غربي قبل از آغاز تبليغات رسمي كانديداهاي رياست‌جمهوري بود كه مواضع‌ آنها حول تشكيك در انتخابات و ادعاي آزاد نبودن انتخابات‌ها در جمهوري اسلامي ايران شكل مي‌گرفت.

وي افزود:‌ مرحله دوم موضع‌گيري‌ها نيز مربوط به ايام تبليغات رسمي كانديداهاي رياست‌جمهوري و مناظره‌هاي تلويزيوني بود كه همه آنها ضمن تحسين اين مناظرات و تبليغات، اذعان مي‌كردند كه برخلاف تصورشان انتخابات در ايران كاملاً جدي و مناظرات نيز بسيار جدي است.

سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان، مرحله سوم موضع‌گيري‌هاي مقامات و رسانه‌هاي غربي را روز رأي‌گيري يعني از ساعت 8 صبح تا 10، 11 شب جمعه 22 خرداد عنوان كرد و گفت‌: در اين روز، موضع‌گيري‌ها با عباراتي همچون انتخابات سالم، امن، مشاركت فوق‌العاده و ... بود و حتي يك گزارش منفي از روز اخذ رأي ارائه نشد.

قشقاوي مرحله چهارم موضع‌گيري مقامات و رسانه‌هاي غربي را مرحله بعد از رأي‌گيري ذكر كرد و افزود: بعد از زمان رأي‌گيري، با توجه به اينكه در آمريكا روز آغاز مي‌شد، ابتدا اين كشور و متعاقب آن ديگر كشورهاي غربي به تدريج زير سوال بردن انتخابات ايران را آغاز كردند.

وي در ادامه سخنان خود با اشاره به موضع‌گيري مقامات كشورهاي غربي،‌ تصريح كرد: نكته جالب توجه و زمينه مشترك همه اظهارات مقامات غربي اين است كه نه اوباما، نه مركل، نه ساركوزي و نه مقامات ديگر كشورهاي غربي،‌ هيچكدام مردم ايران را به قانون دعوت نكردند و آنها با اين پيش‌فرض نژادپرستانه خود كه ايرانيان مردمي جهان‌سومي هستند و قانون فقط مال غربي‌هاست، حتي در يك جمله مردم را به قانون دعوت نكردند.

سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان در خصوص ادعاهاي مقامات غربي مبني بر بي‌طرفي در انتخابات ايران نيز تأكيد كرد: اين ادعاي آنها مثل اين است كه بنده بگويم حرفي كه من مي‌زنم به من ربطي ندارد.

قشقاوي افزود: صداي آمريكا و بي‌بي‌سي دو شبكه دولتي متعلق به كشورهاي آمريكا و انگليس هستند نه شبكه‌هاي خصوصي و بودجه آنها در كنگره آمريكا و پارلمان انگليس تصويب مي‌شود و بلندگوي ديپلماسي كشورهايشان هستند.

وي با بيان اينكه اين شبكه‌ها 2 راهبرد ايجاد و تشديد اختلافات قومي و نژادي و تجزيه ايران را دنبال مي‌كنند، خاطرنشان كرد: آنها كه اين شبكه‌ها را مي‌گردانند جزو فرقه‌هاي ضاله هستند و خانواده‌هايشان در حيفا زندگي مي‌كنند.

سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان با تأكيد بر اينكه دستورالعمل شبكه‌هاي مذكور تجزيه ايران و تضعيف حاكميت ملي ما است، تأكيد كرد: بنابراين هرگونه ايميل و يا تماسي كه با اين شبكه‌ها گرفته شود، نقض حاكميت ملي و در جهت دشمني با مردم ايران است.

قشقاوي تأكيد كرد: اين شبكه‌هاي تلويزيوني اتاق جنگ و اتاق فرماندهي شورش‌ها را به عهده دارند.

قشقاوي در خصوص اقدامات وزارت خارجه در اين خصوص نيز اظهار داشت: ما در حال رصد كردن اين امور هستيم چرا كه اين بحث‌هاي اخير بالاخره تمام مي‌شود، ضمن اينكه تاكنون نيز برخورد و احضار كرده‌ايم و در حال حاضر وزارت خارجه تك‌تك موضع‌گيري‌هاي آنها را رصد مي‌كنند و متناسب با واقعيت‌هاي موجود مواضع مقتضي را اتخاذ خواهيم كرد.

/ 0 نظر / 12 بازدید