اين احمق‌ها فکر کرده‌اند ايران هم مانند گرجستان است!

اين احمق‌ها فکر کرده‌اند ايران هم مانند گرجستان است!

فرمايشات تاريخ‌ساز رهبر انقلاب در نماز جمعه باشکوه تهران، اقيانوسي از نکات و اندرزها بود به همه افراد و گروه‌ها و نيز مردمي که به واسطه تعلقات و باورهايشان در مرزبندي‌هاي سياسي قرار مي‌گيرند.

رهنمودهاي حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در باب انتخابات و وقايع حين و پس از آن، جامع، بسيط، مستند و مبتني بر تجارب حاصل از تصميمات و جهت‌گيري‌هاي انقلابي است، به همين واسطه قطعاً از سوي همه اقشار مورد توجه و استفاده قرار خواهد گرفت.

و اما در ميان انبوه نکات مهم و ارزشمند موجود در فرمايشات رهبر انقلاب‌، نکته‌اي کليدي وجود داشت....

اعمال ميل برخي به اغتشاشگري و تشويش فضاي سياسي جامعه پس از انتخابات اخير که منجر به حضور دانسته يا ندانسته در کف برخي خيابان‌هاي تهران شده دقيقاً به مثابه يک "گستاخي" تمام عيار به حساب مي‌آيد.

جست‌وجوي منطق و يا ادله مستند براي اين به اصطلاح اعتراض، حقيقتاً در پي سراب جستن است، چرا که ماجرا را سايه‌نشينان فرماندهي مي‌کنند و آنان در پي مرادي فراتر از آنچه در بيان حاضران در خيابان‌ها مي‌آيد، هستند.

بازيگردان و بازيگردانان سايه‌نشين مطالبه‌اي متفاوت و ناهمجنس با مردم دارند. البته اين واقعيتي پوشيده نيست و به همين واسطه اينک اين ضرورت برجسته است تا گزاره‌هايي جهت شناسايي فرماند‌‌هان سايه‌نشين در اختيار افکار عمومي قرار گيرد.

در اين شرايط اما رهنمودهاي حکيمانه رهبر انقلاب و توصيه ايشان براي خاتمه يافتن تبلور گستاخي‌ها، آخرين "فرصت" براي اين افراد تفسير مي‌شود. در غير اين صورت، هنگام بر ملا شدن واقعيات و نيات پشت پرده فرا مي‌رسد و بدون ترديد تيغ تيز مجازات شامل همه آنان در هر سطح و جايگاه مي‌شود.

اين مهم در فرمايشات روز جمعه رهبر انقلاب نيز مستتر بود و ايشان خطاب به اين عده، تاکيد کردند که در صورت عدم تمکين از "ملت" و واقعيات جامعه، ‌بيان صريح‌تري با مردم خواهند داشت؛ بياني که شايد طي آن برخي شائبه‌ها درباره تدارکات باور نکردني چهره‌ها و گروه‌ها براي ايجاد آشوب و اغتشاش در کشور و در لواي آن جست‌وجوي اهداف بر زمين مانده را پاسخگو باشد.

رهبر انقلاب در بياناتشان يک موضوع ديگر را هم به بهترين بيان به مخاطبان خارجي آن فهماندند:

اين احمق‌ها فکر کرده‌اند ايران هم مانند گرجستان است!

/ 0 نظر / 12 بازدید