ليلةالرغائب؛‌ شب تكرارناپذير سال

ليلةالرغائب؛‌ شب تكرارناپذير سال

امروز مصادف است با دوم ماه رجب است و نخستين پنجشنبه اين ماه نيز شب بسيار مهم و نوراني ليلةالرغائب خوانده مي‌شود كه اعمال و نماز ويژه‌اي دارد و به دليل فضيلت‌هاي آن، شبي است كه در سال تكرار نمي‌شود.

از پيامبر اكبر (ص) روايت شده است كه فرمودند: ‌از اولين شب جمعه در ماه رجب غافل نشويد، زيرا شبي است كه فرشتگان آن را «ليلة‌الرغائب» مي‌نامند. اين نامگذاري به اين جهت است كه هنگامي كه يك سوم از شب گذشت، هيچ فرشته‌اي در آسمان‌ها و زمين نمي‌ماند، مگر اينكه در كعبه و اطراف آن جمع مي‌شوند. آنگاه خداوند به طور غيرمنتظره اي بر آنان وارد شده و مي‌فرمايد: اي فرشتگانم! هرچه مي‌خواهيد از من درخواست كنيد. فرشتگان عرض مي‌كنند: حاجت ما اين است كه از روزه‌داران رجب درگذري. خداوند مي‌فرمايد: اين كار را انجام دادم. بهتر است كسي كه اين حديث را مي‌شنود در اين شب، زياد بر فرشتگان صلوات فرستاده تا تكليفي را كه آيه تحيت به عهده ما گذاشته به اندازه توانايي انجام داده باشد. سپس رسول خدا (ص) فرمودند: روز پنجشنبه، اول رجب را روزه گرفته و سپس بين نماز مغرب و عشا 12 ركعت نماز به جا آورده و به ترتيب زير نماز بخوانيد.

الف) در هر ركعت بعد از حمد 3 مرتبه سوره قدر و 12 مرتبه سوره اخلاص.

ب) بعد از نمازها 100 مرتبه بگويد: اَللّهمَ صَلَ عَلي مُحَمَدِ النَبِي الْاُمَيِ وَ آلِه

ج) پس سجده كنيد و 70 مرتبه بگوييد: سُبُوحُ قُدُوسُ رَبُ الْمُلائِكَةِ وَ الرُوحِ. سپس از سجده برخيزد و بگويد: رَبَ اغْفِرُ وَارْحَمْ وَ تَجاوَزْ عَما تَعْلَمُ اِنَكَ اَنْتَ الْعَلِيُ الْعَظيمُ.

د) بار ديگر به سجده برويد و 70 مرتبه بگوييد: سُبُوحُ قُدُوسُ رَبُ الْمَلآئِكَةِ وَ الرُوحِ و در خاتمه نيازمندي‌هاي خويش را از خداوند طلب كنيد.

سپس رسول خدا فرمودند: قسم به كسي كه جانم در دست اوست، هيچ بنده‌اي از بندگان خدا اين نماز را به جا نمي‌آورد، مگر اينكه خداوند گناهان او را مي‌بخشد؛ گرچه گناهان او مثل كف دريا و به عدد شن و به وزن كوه‌ها و به عدد برگ‌هاي درختان باشد و روز قيامت 700 نفر از خويشان خود را كه همگي سزاوار آتش باشند، شفاعت مي‌كند. و در شب اول قبر، خداوند ثواب آن را به بهترين صورت با روي گشاده و خندان و زبان فصيح براي او مي‌فرستد كه مي‌گويد: اي محبوب من! مژده بده؛ از هر سختي نجات پيدا كردي. مي‌پرسد: تو كيستي؟ رويي بهتر از روي تو نديده و بويي به خوشبويي تو مشامم نرسيده. جواب مي‌دهد: اي محبوب من! من ثواب آن نمازي هستم كه در فلان شب، فلان منطقه، فلان ماه و فلان سال به جا آوردي؛ امشب آمده‌ام تا حقت را ادا كرده، مونس تنهايي تو بوده و وحشتت را از بين ببرم و زماني كه در شيپور دميده شود، در عرصه قيامت بر سرت سايه افكنم و تو هرگز هيچ خيري را از جانب مولايت از دست نخواهي داد.

/ 0 نظر / 10 بازدید