اغتشاشگران به مردم عادي حمله کردند

اغتشاشگران به مردم عادي حمله کردند

اغتشاشگران که به بهانه حمايت از ميرحسين موسوي دست به تجمع غيرقانوني زده و قصد ورود به خيابان آزادي را دارند، با پرتاب سنگ به مردم عادي و تخريب اموال عمومي موجب رعب و وحشت در ميان مردم شدند.

حاميان موسوي در حوالي خيابان اسکندري با پرتاب سنگ به مردم عادي موجبات رعب و وحشت آنان را فراهم کردند.

تعداد اين افراد به حدود 100 تا 150 نفر مي‌رسد که اين اقدام آنان موجب متفرق شدن کساني شده است که از مردم عادي بوده و در حال بازگشت از محل کار به منزلشان هستند.

نيروهاي انتظامي مستقر در اين محل قصد دارند با آرامش آنان را متفرق کنند.

/ 0 نظر / 13 بازدید