اعضای ستاد موسوی برگزاری هرگونه تجمع و راهپیمایی را محکوم کردند

عضو ستاد ميرحسين:

هر گونه راهپيمايي بدون مجوز قانوني را محکوم مي کنم

سيد رضا اکرمي اظهار داشت: وقتي رهبر معظم انقلاب فرمودند که به اين اردوکشي در خيابانها خاتمه بدهيد و برويد از طريق قانون اقدام کنيد، من هم به نوبه خودم هرگونه راهپيمايي بدون مجوز قانوني را نمي پسندم و محکوم مي کنم و هيچ تفاوتي ندارد اين برنامه ها از ناحيه چه شخص، گروه و جمعيتي هدايت مي شود.

سيد رضا اکرمي، رييس شوراي سياستگذاري جبهه اصولگرايان حامي مير حسين موسوي اظهار داشت: به نظرمي رسد بعد از سخنان طولاني رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه ، راه و روش آينده کاملا مشخص شده است که ما بايد به مسئله قانون برگرديم و به اتمام حجت رهبري دقت کنيم.

عضو شوراي مرکزي جامعه روحانيت مبارزتصريح کرد: وقتي رهبر معظم انقلاب فرمودند که به اين اردوکشي در خيابانها خاتمه بدهيد و برويد از طريق قانون اقدام کنيد، من هم به نوبه خودم هرگونه راهپيمايي بدون مجوز قانوني را نمي پسندم و محکوم مي کنم و کار غير صحيحي است.

نماينده مجلس شوراي اسلامي، تاکيد کرد: هيچ تفاوتي ندارد اين برنامه ها از ناحيه چه شخص، گروه و جمعيتي هدايت مي شود.

 

 

عضو ستاد مير حسين:

با توجه به کلام رهبر انقلاب ديگر شاهد راهپيمايي نيستيم

محمد مهدي حيدريان تصريح کرد: آنچه بايد عملي شود، رهبر معظم انقلاب فرموده اند و گروه هاي مختلفي که هستند در بيانيه ها نظرات خود را خواهند گفت، و در زمينه تجمعات و راهپيمايي ها فکر کنم ديگر شاهد اين صحنه ها نباشيم.

محمد مهدي حيدريان رييس کميته فرهنگي هنري ستاد انتخاباتي مير حسين موسوي در زمينه بيانات مقام معظم رهبري و راهپيمايي اعتراض آميز حاميان کانديداها اظهار داشت: البته چند روزي است، تهران نيستم و خيلي اطلاع ندارم.

وي افزود: طبيعي است که رهبري فرمودند چه بايد بشود و قاعدتا طبق نظر ايشان عمل خواهد شد.

حيدريان تصريح کرد: آنچه بايد عملي شود، رهبر معظم انقلاب فرموده اند و گروه هاي مختلفي که هستند در بيانيه ها نظرات خود را خواهند گفت، و در زمينه تجمعات و راهپيمايي ها فکر کنم ديگر شاهد اين صحنه ها نباشيم.

وي تاکيد کرد: طبيعي است که در اين جريان تبعيت از کلام رهبري غالب است.

/ 0 نظر / 13 بازدید