شرايط لازم براي تعقيب قضايي موسوي مهيا است

رئيس كميسيون قضايي مجلس:

شرايط لازم براي تعقيب قضايي موسوي مهيا است

علي شاهرخي با بيان اينكه بيانيه‌هاي موسوي برخلاف منافع ملي و عمومي و اقدامي براي زير سئوال بردن نظام محسوب مي‌شود، گفت: شرايط لازم براي تعقيب قضايي موسوي مهيا شده است.

علي شاهرخي رئيس كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اغتشاشات اخير در تهران اظهار داشت: راهپيمايي‌هاي غيرقانوني و بيانيه‌هاي تحريك آميز موسوي منشاء اغتشاشات و آشوب‌هاي اخير شده است.

وي با بيان اينكه اغتشاشات اخير خسارات مالي و جاني در پي داشته است، افزود: بايد با اين عمل مجرمانه كه خلاف امنيت و حرام شرعي و قانوني است برخورد لازم و قاطع صورت بگيرد.

شاهرخي با اشاره به بيانيه‌هاي اخير موسوي ادامه داد: اظهار نظر و بيانيه‌هاي مجرمانه موسوي كه موجب تشويق و تحريك افكار عمومي شده است،جرم محسوب مي‌شود.

رئيس كميسيون قضائي مجلس با بيان اينكه بيانيه‌هاي موسوي اعمال خلاف منافع ملي و عمومي و زير سئوال بردن نظام محسوب مي‌شود، گفت: شرايط لازم براي تحت تعقيب قضايي موسوي مهيا شده است.

وي بااشاره به اين‌كه در قانون نحوه اعتراض كانديداي معترض مشخص شده است، گفت: متأسفانه موسوي برخلاف مسير قانوني با راهپيماييهاي غيرقانوني و بيانيه‌هاي تحريك‌آميز درصدد ايجاد اهرم فشار به نظام و زورگوئي به نظام است.

شاهرخي‌ با بيان اينكه در سي سال گذشته نظام به هيچ گروهي باج نداده است،تصريح كرد: اگر انقلاب اسلامي مي‌خواست در مقابل زورگوئي‌ها كوتاه بيايد بايد در مقابل استكبار جهاني و آمريكا كوتاه مي‌آمد، اما موسوي احساس مي‌كند كه با زور گفتن به نظام مي‌تواند خواسته‌هاي غير منطقي خود را تحميل كند.

/ 0 نظر / 12 بازدید