آخرین اخبار تا این ساعت

 طبق آخرین اخبار تا این ساعت  از سطح شهر تهران

در مناطق جنوبی احمدی نژاد با77 % از رقبای خود پیشی گرفته و در مناطق شمال تهران با 57% از رقبای خود جلوتر میباشد.

گفتنی است مناطق جنوبی بیشترین جمعیت تهران را داراست.

/ 0 نظر / 8 بازدید