آخرین اخبار و اطلاعات تا این ساعت (12)

رويترز:

موسوي خواستار راهپيمايي در روز شنبه نيست

خبرگزاري رويترز به نقل از يکي از افراد نزديک به مير حسين موسوي گزارش داد که موسوي از حاميان خود خواستار برگزاري راهپيمايي تازه اي در روز شنبه نشده است.

اين متحد موسوي که خواست نامش ذکر نشود اين مطلب را پس از آن بيان کرد که آيت الله علي خامنه اي رهبر ايران از نامزدها خواست به تجمعات خياباني طرفدارانشان پايان دهند.

 

 

دغدغه ميرحسين،

سرکوب 24 ميليون آدمي است که به اشرافيت راي ندادند

ميرحسين امروز مهم‌ترين دغدغه‌اش سركوب يك جريان عظيم و عميق اجتماعي است كه به ميدان آمده تا از استحاله انقلاب و نظام جلوگيري كند. 24 ميليوني كه به ضرر اشرافيت سياسي رأي داده از نگاه جريان روشنفكري و سلطنت‌طلب و غرب‌زده كه امروز با هم ائتلاف كرده‌اند، ‌بايد در همين نقطه سركوب شود. ‌برآوردي كه آقاي موسوي از شرايط امروز دارد، ‌اين است كه اگر با مطالبات توده مردم امروز مقابله نشود و جريان ضداشرافيت سركوب نشود، ‌خيلي بعيد است كه به اين زودي‌ها اين فرصت‌ در اختيار جريان روشنفكري مؤتلف با سرمايه‌داري جهاني و داخلي قرار بگيرد.

 

«اگر تقلب بشه، ‌شنبه قيامت مي‌شه». ستاد آقاي موسوي از حدود ‌يك هفته مانده به انتخابات به ميليشياي خود دستور داده بود ‌اين شعار را در خيابان‌هاجيغ بزنند .

‌از نوع اين ‌رفتار‌ها مي‌شد ‌دريافت جرياني كه آقاي موسوي نمايندگي‌اش را به عهده گرفته است ‌به انتخابات فراتر از انتخابات نگاه مي‌كند و اهداف ديگري را در سر دارد.

اگر چه ‌در ايام انتخابات تا حدودي چهره روتوش شده و فرو رفته در هاله‌اي از نور آقاي موسوي براي مردم آشكار شده بود كه به آن رأي بي‌سابقه و بي‌نظير در تاريخ انقلاب به رقيب ايشان انجاميد، اما شنبه هم ‌قيامت شد: ‌ «يوم تبلي السرائر»!

 

معجزه 22 خرداد جريان پشت‌سر موسوي را وادار کرد ‌باطن خودش را روز به روز آشكارتر كند. اگر چه تحرکات ‌غير‌قانوني ‌آنها مشکلاتي ‌را ‌پيش آورد، اما ‌ ملت ‌ما تجربيات مهم و حافظه تاريخي الهام‌بخشي ‌در اين زمينه دارند و همين تجربه تاريخي خيلي كمك مي‌كند كه اين مسائل اخير هم به راحتي حل بشود. ‌مردم ما مشابه اين رفتارها را درسال‌هاي نخست بعد از پيروزي انقلاب تجربه كرده‌اند. به طور مشخص در 17شهريور و 14 اسفند 59، ‌مردم ما ميتينگ‌هاي پرهياهوي بني‌صدر را و پروپاگاند‌اي سياسي بعد از آن را به ياد دارند.

اما اينكه چرا آقاي موسوي حاضر است برخلاف هرآنچه كه در ابتداي ورودش به انتخابات گفته عمل كند و ادعاهايي را كه در اين مدت مطرح كرد، ‌خودش خلافش را انجام بدهد قابل تحليل است. آقاي موسوي از ابتدا اعلام كرده بود كه من براي حفظ «قاعده بازي» به ميدان آمده‌ام. ‌

وي، آقاي احمدي‌نژاد را متهم کرد ‌كه اهل كرنش در برابر قانون نيست و قانون را دور مي‌زند و مهم‌ترين دغدغه مهندس موسوي در سخنراني‌ها و بيانيه‌هايش اينگونه اعلام مي‌شد ‌كه او آمده است تا قاعده بازي و روال‌ها و همچنين احترام و اعتبار نهادهاي قانوني كشور حفظ بشود. ‌هم در جريان تبليغات انتخاباتي و هم بخصوص در جريانات روز انتخابات و بعد از اعلام نتايج، ‌به وضوح مي‌توان ‌ديد ‌كه موسوي ‌در ادعايش ‌چقدر صادق بود.

جداي از بحث‌هاي روشي، ‌امروز ديگر بخش‌هاي مهمي از محتواي انديشه سياسي آقاي ميرحسين موسوي و نظام ايده‌آل سياسي ايشان هم آشكار شده است.

مصاحبه بسيار مهم روشنفكرترين زن ايران! و نزديك‌ترين همكار سياسي آقاي ميرحسين موسوي يعني خانم رهنورد با شبكه ‌انگليسي بي‌بي‌سي يك گفت‌وگوي تاريخي است و مفادش قابل توجه و تحليل است. ايشان مي‌گويد من لُر هستم و آقاي موسوي داماد لرستان است.

‌لرها موسوي را نمي‌گذارند و به آقاي احمدي‌نژاد رأي بدهند. بعد مي‌گويد ايشان ترك‌زبان است و آذربايجاني‌ها هيچ وقت فرزند خودشان را نمي‌گذارند و به كس ديگري رأي بدهند. ‌ ببينيد بعد از 150سال سابقه روشنفكري در ايران، ‌جريان روشنفكري، معيار انتخاب سياسي ايده‌آل خودش را چگونه طرح مي‌كند. ‌كانه ما در دوره ملوك‌الطوايفي هستيم و مردم بايد به شكل قبيلگي رأي بدهند و اگر به اين شكل رأي ندهند مايه تعجب روشنفكرترين زن ايران و نزديك‌ترين و پرسابقه‌ترين همكار آقاي موسوي مي‌شود!

اگر به اين نكات توجه كنيم، ‌مي‌بينيم كه در انديشه ميرحسين و همراهان روشنفكر او نوعي ارتجاع به مناسبات همگون با تفكر قبيلگي مشاهده مي‌شود و مردم خيلي خوب ذات اين جريان را شناخته‌اند. امروز ميرحسين موسوي براي حذف يك چهره سياسي نمي‌جنگد و درگيري او برخلاف آن ادعايي كه مي‌گفت من آمده‌ام تا قاعده بازي سياسي را حفظ بكنم يك درگيري سياسي نيست.

‌ميرحسين امروز مهمترين دغدغه‌اش سركوب يك جريان عظيم و عميق اجتماعي است كه به ميدان آمده است تا از استحاله انقلاب و نظام جلوگيري كند. 24 ميليوني كه به ضرر اشرافيت سياسي رأي داده از نگاه جريان روشنفكري و سلطنت‌طلب و غرب‌زده كه امروز با هم ائتلاف كرده‌اند، ‌بايد در همين نقطه سركوب شود. ‌برآوردي كه آقاي موسوي از شرايط امروز دارد، ‌اين است كه اگر با مطالبات توده مردم امروز مقابله نشود و جريان ضداشرافيت سركوب نشود، ‌خيلي بعيد است كه به اين زودي‌ها اين فرصت‌ در اختيار جريان روشنفكري مؤتلف با سرمايه‌داري جهاني و داخلي قرار بگيرد. آقاي موسوي ‌دارد مي‌بيند كه امروز اين جريان عظيم و عميق اجتماعي در فضاي سياسي كشور، ‌نماينده جدي ندارد. همه به ميدان آمده‌اند تا مردمي كه پايشان را از گليم‌شان درازتر ‌كرده‌اند، ‌سرجايشان بنشانند.

دليل ديگر سراسيمگي آقاي موسوي به عنوان نماينده مجموعه مناسبات غلط، اين است كه اينها همواره تلاش مي‌كردند تا مترسكي را به نام اكثريت خاموش به رخ نظام بكشند و ادعايشان اين بود كه ما مي‌توانيم اكثريت خاموش را به صحنه بياوريم و از آن طريق مطامع مناسبات ايد‌ه‌آل خودمان را حفظ بكنيم، ‌ولي معجزه 22خرداد نشان داد كه اتفاقاً اكثريت خاموش آنهايي بودند كه دغدغه عدالت داشتند و وقتي كه ببينند جريان سرمايه‌داري جهاني براي حمايت يك چهره ظاهراً موجه به صحنه آمده‌اند آنها هم تشجيع و تحريك مي‌شوند كه به صحنه بيايند و از انقلاب خودشان و آرمان عدالت دفاع بكنند.

بنابراين در انتخابات‌ آينده هم ديگر اكثريت خاموشي ‌كه جريان چپ ليبرال بتواند به آن اميد ببندد، ‌وجود نخواهد داشت.

 

 

 

 

آفتاب آمد دليل آفتاب؛

توهم اکثريت در برابر راي ملت!

"اگر يك جايي عمل به قانون شد و يك گروهي در خيابان‌ها برضد اين عمل بخواهند عرض اندام كنند،‌ اين همان معناي ديكتاتوري است... اينها ديكتاتوراني هستند كه به صورت اسلامي پيش آمده‌اند يا به صورت آزادي و امثال اين حرفها. اگر همه اين آقايان كه ادعاي اين را مي‌كنند كه ما طرفدار قانون هستيم ، اينها با هم بنشينند و قانون را باز كنند و تكليف را از روي قانون معين كنند و بعد هم ملتزم باشند كه اگر قانون برخلاف راي من هم بود من خاضعم ، اگر بر وفاق هم بود من خاضعم ،ديگر دعوايي پيش نمي‌آيد؛ هياهو پيش نمي‌آيد."(صحيفه امام جلد 14 صفحه 415)

مدعيان پيروي از خط امام خميني(ره) اکنون درصدد فروپاشي حکومتي هستند که او بنا نهاده است؛ مدعيان قانون‌مداري حاضر به تبعيت از قانون نيستند و انتخاباتي را كه شوراي نگهبان و رهبر گرانقدر انقلاب تاييد نموده‌اند را نمي‌پذيرند! و از طرفي مي‌خواهند در حرم مطهر امام خميني(ره) تحصن نمايند!! نگاهي به سخنان امام بياندازيم تا ببينيم ايشان در مقابل چنين افرادي چه واكنشي نشان داده‌اند:

"من باز به همه اين آقاياني كه مي‌خواهند نطق كنند و اعلاميه بدهند و نمي‌دانم نامه سرگشاده بفرستند و ازاين مزخرفات، به همه اينها اعلام مي‌كنم كه برگرديد به اسلام، برگرديد به قانون ، برگرديد به قرآن كريم ،‌ بهانه درست نكنيد كه اسباب اين بشود كه شما همه به انزوا كشيده بشويد. من به بسياري از شما علاقه دارم و ميل دارم كه همه به قانون عمل كنند و همه در جاي خود باشند و چنانچه اين‌طور نباشد،‌ مسئله طور ديگر خواهد شد."(صحيفه امام جلد 14 صفحه 415)

"نبايد از كسي پذيرفت، ما شوراي نگهبان را قبول نداريم. نمي‌تواني قبول نداشته باشي... من دولت را قبول ندارم. نه ! همه بايد مقيد به اين باشيد كه قانون را بپذيريد ،‌ ولو برخلاف راي شما باشد. بايد بپذيريد، براي اين‌كه ميزان اكثريت است ؛ و تشخيص شوراي نگهبان كه اين مخالف قانون نيست و مخالف اسلام هم نيست ، ميزان است كه همه بايد بپذيريم."(صحيفه امام جلد 14 صفحه 378)

"اگر يك جايي عمل به قانون شد و يك گروهي در خيابان‌ها برضد اين عمل بخواهند عرض اندام كنند،‌ اين همان معناي ديكتاتوري است... اينها ديكتاتوراني هستند كه به صورت اسلامي پيش آمده‌اند يا به صورت آزادي و امثال اين حرفها. اگر همه اين آقايان كه ادعاي اين را مي‌كنند كه ما طرفدار قوانين هستيم ، اين‌ها با هم بنشينند و قانون را باز كنند و تكليف را از روي قانون همه شان معين كنند و بعد هم ملتزم باشند كه اگر قانون برخلاف راي من هم بود من خاضع‌ ام ، اگر بر وفاق هم بود من خاضع‌ام ،ديگر دعوايي پيش نمي‌آيد؛ هياهو پيش نمي‌آيد."(صحيفه امام جلد 14 صفحه 415)

در شمال و غرب تهران نشسته‌اند و مي‌گويند اين‌جا همه طرفدار ميرحسين بودند، پس چرا ميرحسين راي نياورد؟! در جواب بايد گفت دوست عزيز ميرحسن موسوي در شهر تهران راي اول را با بيش از 2ميليون و 166هزار راي بدست آورد (با وجود اين‌كه مناطق پرتراكم جنوب شهر تهران طرفدار احمدي‌نژاد بودند و با وجود حضور گسترده حاميان احمدي‌نژاد در مصلي تهران 4روز قبل از راي‌گيري) يا مثلاً در شهر سقز استان كردستان موسوي بيش از 2برابر احمدي‌نژاد راي آورده است و همين‌طور در شميرانات. در شهرهايي چون زاهدان، اردبيل، يزد و... راي ميرحسين بالاتر از احمدي‌نژاد است.

راستي يك سوال: چرا ادعا مي‌شود احمدي‌نژاد نزديك انتخابات حقوق‌ها را زياد كرد تا راي بياورد، يا سيب‌زميني پخش كرد و... ؟ اگر قرار بود تخلف شود، ديگر چه نيازي به اين كارها بود؟ چه نيازي به سفرهاي فشرده احمدي‌نژاد قبل از انتخابات به شهرهاي مختلف بود؟

33ميليون جمعيت كشور را روستائيان تشكيل مي‌دهند كه آنها با مشاركت بيش از 90درصدي نقش تعيين كننده‌اي در انتخابات داشتند؛ با فعاليت‌هاي گسترده دولت در روستاها سبب شد آنان خواستار ادامه خدمت‌رساني دولت نهم شوند، براي راستي‌آزمايي اين امر كافيست سري به روستاهاي كشور بزنيد و از مردم بپرسيد به چه كسي راي داده‌اند؛ جدا از آن‌ها شهرهاي كوچك كشور نيز بخش عمده حاميان احمدي‌نژاد را تشكيل مي‌دادند كه با توجه به آنان پس از 16سال بر تداوم عدالت راي دادند. آيا آن‌ها مردم نيستند؟ يكي از دوستانم كه مي‌گفت تقلب شده بعد از آن‌كه دليل قانع‌كننده‌اي نداشت، گفت: "بايد در راي گيري به راي مردم شهرها وزن بيشتري دهند تا ارزش رايشان بيشتر باشد"؛ گفتم: "پس يعني انسان شهري شان بيشتري از انسان روستايي دارد؟ آن‌كه تامين‌كننده اصلي مواد غذايي من شهري است، شانش پايين‌تر از من است؟! اگر خودت هم روستايي بودي، چنين مي‌گفتي؟" كه ديگر ساكت شد.

استدلال‌هاي خودشان هم مشخص است: روشنفكرترين زن ايران(!) گفته‌است: "آذربايچان و ترك ربان‌ها هيچ وقت فرزند خودشان را نمي‌گذارند كه به كس ديگري راي بدهند" "خود من لر هستم و موسوي هم بارها گفته من داماد لرستان هستم، بنابراين اهالي لرستان موسوي را نمي‌گذارند به آقاي احمدي‌نژاد راي بدهند. اين دوتا ملاك است و باقي موارد هم شبيه همين است" !!! نماينده مردم بروجرد از استان كردستان در مجلس گفت:" كسي كه مي‌گويد يك كانديدا در شهر خود يا شهر همسرش همه راي مردم را بدست مي‌آورد، بايد فهم خود را نسبت به شعور سياسي مردم ارتقا دهد"

اكنون اغتشاشات نيز در مناطق غربي و شمالي تهران وجود دارد و دليلش هم توهم اكثريت است كه فقط خودشان را مي‌بينند و ديگران را انسان و داراي حق راي نمي‌دانند. اين به نوعي دموكراسي اشراف است در برابر راي ملت.

دليل اصلي اين همه مقاومت ميرحسين هم خرج‌هاي سرسام‌آور انتخاباتي‌اش است و اين كه با شكست در انتخابات عمر سياسي او هم پايان يافت و او نمي‌خواهد اين امر را بپذيرد

 

 

 

اين هم يک طنز انتخاباتي؛

من به طور کلي عذر مي خواهم!

- من به طور کلي عذر مي خواهم و اميدوارم اغتشاش گران محترم به من و ساير مردم فرصت دهند تا بار ديگر پيش از راي دادن، نظر آنان را جويا شويم. - من از طرف همه کساني که به آقاي احمدي نژاد راي داده اند، از کساني که به آقاي موسوي راي داده اند عذر مي خواهم که چرا دو سوم از يک سوم بيشتر است.

 

من به عنوان يک تهراني از طرف مردم مختاري و جواديه و شوش، از ساکنان محترم ولنجک و ونک و شمرون عذر مي خواهم!

- من از طرف آقاي احمدي نژاد، از آقاي موسوي عذر مي خواهم که راي لازم را براي رياست جمهوري نياورده اند.

 

- من از طرف همه کساني که به آقاي احمدي نژاد راي داده اند، از کساني که به آقاي موسوي راي داده اند عذر مي خواهم که چرا دو سوم از يک سوم بيشتر است.

 

- من از طرف همه روستاييان و شهرستاني هاي مناطق محروم، از بالاشهري ها به ويژه بالاشهرنشين هاي تهراني عذر مي خواهم که به آقاي موسوي راي نداده اند.

 

- من به عنوان يک تهراني از طرف مردم مختاري و جواديه و شوش، از ساکنان محترم ولنجک و ونک و شمرون عذر مي خواهم.

 

- من به عنوان يک ايراني از طرف مردم کهنوج و عنبرآباد کرمان، از آقاي ميرحسين موسوي عذر مي خواهم که به موج سبز نپيوستند.

 

- من از طرف مردم لرستان و آذربايجان، از دکتر زهرا رهنورد عذر مي خواهم که بر خلاف توقع ايشان، قبيله گرايي و نژادپرستي نکرده اند و بر اساس مصلحت شان تصميم گرفته اند.

 

- من از طرف شوراي نگهبان از اوباما و نتانياهو عذر مي خواهم که به محض مشخص شدن نتيجه انتخابات به نفع احمدي نژاد، اعتبار انتخابات ايران را لغو نکرده است.

 

- من به طور کلي عذر مي خواهم و اميدوارم اغتشاش گران محترم به من و ساير مردم فرصت دهند تا بار ديگر پيش از راي دادن، نظر آنان را جويا شويم.

 

- من اساساً عذر مي خواهم و تعجب مي کنم چرا به خاطر اين که به احمدي نژاد راي داده ام، خدا مرا به سنگ و چوب تبديل نکرده است!

- من همچنان عذر مي خواهم.

 

 

 

مادر بچه ها در گفت و گوي اختصاصي؛

 

اگر احمدي نژاد راي بياورد

من آن دنيا از سر تقصيرات پل صراط نمي گذرم!

 

وي که معتقد بود "يا موسوي رييس جمهور مي شود يا همه بريزند توي خيابون" در تشريح ديدگاه خود افزود: "دو حالت دارد: يا تقلب نمي شود و يا تقلب مي شود. اگر تقلب نشود، فبها. اما اگر تقلب شود، باز دو حالت دارد و در هر دو حالت بايد مردم به خيابان‌ها بريزند". مادر بچه ها ضمن هشدار به احمدي نژاد و مردم خوارجش گفت: "اگر احمدي نژاد يکبار ديگر راي بياورد من آن دنيا از سر تقصيرات پل صراط نمي گذرم."

وي افزود: اخبار واصله به تاييد شخص وِروِرِ جادو و ساير کاهنان و پيشگويان معابد رسيده و با اخبار ساختگي ستادهاي احمدي نژاد که بر اساس رمالي ها و کف بيني هاي سطحي تهيه مي شود سيصد و شصت درجه متفاوت است!

 

مادر بچه ها:

نبينم دوباره احمدي نژاد راي بياورد!

سايت تحليلي-تخيلي "خانواده" گزارش داد مادر بچه ها خطر تقلب در انتخابات را گوشزد کرد.

وي که معتقد بود "يا موسوي رييس جمهور مي شود يا همه بريزند توي خيابون" در تشريح ديدگاه خود افزود: "دو حالت دارد: يا تقلب نمي شود و يا تقلب مي شود. اگر تقلب نشود، فبها. اما اگر تقلب شود، باز دو حالت دارد و در هر دو حالت بايد مردم به خيابان‌ها بريزند".

مادر بچه ها ضمن هشدار به احمدي نژاد و مردم خوارجش گفت: "اگر احمدي نژاد يکبار ديگر راي بياورد من آن دنيا از سر تقصيرات پل صراط نمي گذرم."

م. ت. اصلاحزاده در کلانتري محل:

دستگير شدن من يک دروغ آشکار است

م. ت. اصلاحزاده که در حال تدارک ديدن براي آشوب‌هاي خياباني در يک خانه تيمي غافلگير و دستگير شده بود، با تکذيب دستگيري خود، مراتب انزجار خود از دولت مردم فريب را اعلام داشت.

وي همچنين با اشاره به بلندگوهاي دستي کشف شده از اين مرکز گفت: اقلام کشف شده نيز دروغ محض بوده و در صورت اثبات، هيچ ارتباطي با اغتشاشات پيش بيني شده ندارند، بلکه قرار بوده است عادلانه ميان کساني که در بيست سال گذشته تريبون نداشته اند پخش شود تا به آزادي بيان لازمه دست يابند.

 

رييس شاخه مبارزه با رمالي و کف بيني:

ميرحسين، سي مليون روي شاخش است

به گزارش قلم نيوز، دکتر مؤمن فرشادي از کارشناسان روشن بين ستاد ميرحسين موسوي و رييس شاخه مبارزه با رمالي و کف بيني اين ستاد، گفت: با وجود کوتاهي ها و کارشکني هاي صندوق هاي راي، ميرحسين در آستانه شکستن رکورد 30 ميليون راي است.

وي افزود: اخبار واصله به تاييد شخص وِروِرِ جادو و ساير کاهنان و پيشگويان معابد رسيده و با اخبار ساختگي ستادهاي احمدي نژاد که بر اساس رمالي ها و کف بيني هاي سطحي تهيه مي شود سيصد و شصت درجه متفاوت است. فرشادي به تمام مردم ايران اطمينان داد کميته صيانت از آراء به شدت مراقب است کسي جز ميرحسين موسوي از صندوق ها بيرون نيايد.

قلم:

ميرحسين موسوي برنده است، شصدرصد

سردبير قلم نيوز با استناد به آمارهاي تحريف نشده احتمال داد، بلکه حدس قوي زد، بلکه با قاطعيت اعلام داشت ميرحسين موسوي با کسب شصت درصد آراء برنده انتخابات است.

سردبير اين پايگاه معتبر اينترنتي با اشاره به پيشگويي دکتر مؤمن فرشادي مبني بر راي سي مليوني مردم به موسوي، اعلام کرد "برفرض که از اين سي مليون 5 مليونش به موسي راي ندهند. نه؟ فوقش 8 مليون راي نمي دهند که مي کند به عبارت دست کم 22 مليون نفر." وي افزود: "به خجستگي و مبارکي اين تعداد مساوي راي جناب آقاي خاتمي هم هست و دقيقاً شصت درصد از آراي به صندوق ريخته شده راشامل مي شود".

نامبرده با دروغگو خواندن کساني که مي گويند چنين آماري غلط است تصريح کرد اين افراد چيزي از آزادي بيان نمي فهمند و بايد پايشان را قلم کرد. سردبير قلم در پايان با قاطعيت اعلام داشت، بلکه حدس قوي زد، بلکه احتمال داد در صورت راي نياوردن موسوي، مردم به خيابان ها ريخته و آشوب هاي به پا خواهند کرد.

قلم نيوز ارتباط اين آشوب هاي تصادفي با نامه پدر بچه ها و تهديدات مادر بچه ها را جداً تکذيب کرد.

/ 2 نظر / 12 بازدید
جانيوز

آسمان دلم ابری بود و کوزه دلم خالی... دعا کردم که ببارد و لب تشنه سیراب شود... اما از آسمان دلم تگرگ بارید و کوزه شکست... باسلام وبلاگ پر محتوايي داريد از مطالبتون لذت بردم با مطلبي در مورد حمايت احمدي نژاد از مشائي به روزم خوشحال مي شم به من سر بزني

[قهقهه][قهقهه][قهقهه]