آخرین اخبار و اطلاعات تا این ساعت (18)

 

سخنگوي شوراي نگهبان:

پرونده انتخابات رياست جمهوري بسته شد

عباسعلي كدخدايي تصريح كرد كه با اعلام تائيد نهايي صحت انتخابات، پرونده دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري بسته شد.

عباسعلي كدخدايي در سخناني پس از تأييد نهايي صحت انتخابات از سوي شوراي نگهبان گفت: روز دوشنبه پس از اين‌كه نتوانستيم با نامزدهاي معترض به توافقي برسيم تصميم گرفتيم براي اطمينان بيشتر بين هواداران كانديداها و مردم كار بازشماري 10 درصد از صندوق‌هاي رأي در سراسر كشور را از ساعت يك بعدازظهر تا 8 شب و در حضور معتمدين محل و ائمه جماعات انجام دهيم و براي اين كار از نمايندگان نامزدها دعوت كرديم در جريان بازشماري حضور داشته باشند كه برخي از آنها شركت كردند.

وي در خصوص نتيجه بازشماري 10 درصد تصادفي صندوق‌ها گفت: با توجه به اينكه از قبل نيز پيش‌بيني مي‌كرديم تغيير محسوسي در شمارش آرا نبود البته خطاي انساني وجود داشت كه يك امر طبيعي است.

سخنگوي شوراي نگهبان كه پس از اعلام تائيد صحت نهايي انتخابات رياست جمهوري در برنامه گفت‌وگوي ويژه شبكه دوم صداوسيما حضور يافته بود در پاسخ به بسياري از شبهات و ابهاماتي كه به روند برگزاري انتخابات از سوي نامزدها مطرح بوده است گفت: در انتخاب صندوق‌ها براي بازشماري سعي كرديم قرعه‌كشي از طريق رايانه‌ايي باشد كه شبهه‌اي در ميان نباشد به گونه‌اي كه بازشماري شعب اخذ رأي در همه استانها و شهرستانها به صورت تصادفي انجام گرفت.

كدخدايي در پاسخ به شبهه عدم حضور نمايندگان كانديداها در روز رأي‌گيري انتخابات و نيز پلمپ صندوق‌ها اظهار داشت: حضور ناظرين و مجريان طبق قانون در پاي صندوق‌هاي رأي الزامي است و براساس قانون سال 79 نمايندگان كانديداها مي‌توانند در پاي صندوق‌هاي رأي حضور داشته باشند و البته الزامي در اين باره نيست چرا كه اگر خود نمايندگان نخواهند حضور داشته باشند ما نمي‌توانيم آنان را ملزم به حضور در پاي صندوق‌ها بكنيم.

به گفته معاون اجرايي و امور انتخابات شوراي نگهبان خود نامزدها در معرفي نمايندگان براي استقرار در صندوق‌هاي اخذ رأي به تعداد مورد نياز 46 هزار صندوق اخذ رأي مسئله را رعايت نكردند به گونه‌ايي كه يكي از كانديداها حداكثر 40 هزار نفر، ديگري 33 هزار و ديگري 5 هزار نماينده معرفي كرده بودند كه البته در برخي از صندوق‌ها معرفي‌ شدگان نيز حضور نيافتند بنابراين عدم حضور آنان به اين معنا نيست كه صندوق‌‌هاي اخذ رأي مخدوش بوده است.

سخنگوي شوراي نگهبان افزود: براساس گزارش‌ها نمايندگان نامزدها در اكثريت صندوق‌ها حضور داشتند و نبود نمايندگان در تعداد اندك صندوق‌ها به مفهوم تقلب در انتخابات نيست.

كدخدايي در پاسخ به ابهام اضافه بودن تعداد رأي‌دهندگان نسبت به آمار واجدين شرايط در برخي از حوزه‌هاي انتخابيه بيان داشت: اين يك امر طبيعي در انتخابات رياست جمهوري و در مورد افراد با حرفه و مشاغل دانشجويي، كارگري و تفريحي و مناطق ييلاقي است. اين ادعا كه اين موضوع در تعداد كثيري از شهرستان‌ها اتفاق افتاده صحت ندارد بلكه در برخي موارد محدود مثل شميرانات كه با مناطق يك و سه تهران از نظر جمعيتي و جغرافيايي قابل تفكيك نيست مصداق دارد.

وي درباره خريد رأي نيز گفت: خريد رأي در اين انتخابات مصاديق نداشته است ؛به جر 3 مورد شكايت در روز رأي‌گيري كه پس از مطرح شدن بلافاصله مورد رسيدگي قرار گرفت كه صحت نداشت. بنابراين اينكه وظايفي كه دولت داشته تلقي خريد راي باشد از نظر شوراي نگهبان مردود است.

سخنگوي شوراي نگهبان درباره نظارت بر تجميع آرا نيز گفت: وزارت كشور مرجع اعلام آمار و اجراي سيستم تجميع آرا است و شوراي نگهبان از بُعد نظارت چه قبل و چه پس از رأي‌گيري در توزيع تعرفه، استقرار شعب، شمارش آرا و امضاي صورتجلسه نظارت كاملي بر اين روند داشته و كاملاً آمار وزارت كشور را با آمار خود مطابقت داده كه مغايرتي در اين باره وجود نداشته است.

كدخدايي درباره شبهه كمبود تعرفه در روز رأي‌‌گيري در شعب اخذ رأي نيز گفت: مطابق يك دستورالعمل اجرايي هر زمان يك سوم تعرفه در شعب باقي مانده باشد مسئول شعبه بايد بلافاصله موضوع را براي ارسال تعرفه‌هاي جديد اعلام كند و طبق گزارشي كه داشتيم شعبي كه موضوع را اعلام كرده‌اند تعرفه‌ رأي در كمترين زمان ممكن برايشان رسيده است. البته در چندين مورد محدود تعرفه رأي با 20 دقيقه تاخير به صندوق‌ها رسيده است و لذا به هيچ عنوان اين موضوع صحت ندارد كه تعرفه رأي به صندوق‌ها با تاخير زياد رسيده باشد.

به گفته سخنگوي شوراي نگهبان علت كمبود تعرفه رأي در برخي حوزه‌ها نه به دليل كمبود تعرفه بلكه به خاطر استقبال بي‌سابقه مردم بوده است به طوري كه در تهران تا ساعت يك و نيم بامداد و در برخي شهرستان‌ها زمان رأي‌گيري به دليل استقبال مردم تا چند ساعت بعد از بامداد ادامه شده است و قاطعانه مي‌توان گفت كه هيچ صندوقي نبوده كه مردم نتوانند در رأي‌گيري شركت كنند مگر اينكه خود افراد نخواسته باشند.

كدخدايي در ادامه با اشاره به تمديد زمان 5 روزه بررسي شكايات با موافقت مقام معظم رهبري گفت: پس از آن هيئت ويژه بررسي روند انتخابات با حضور مقامات تشكيل شد و نامه‌هايي را براي 2 نامزد معترض فرستاديم اما متأسفانه اين 2 نامزد همچنان بر ادعاهاي قبلي خود اصرار ورزيده و مطالبي را مطرح مي‌كردند كه پاسخ آن بارها داده شده بود و آنان راهي را مطرح مي‌كردند كه به هيچ عنوان قانون اجازه آن را به شوراي نگهبان نداده بود.

وي افزود: شب يكشنبه برخي اعضاي هيئت ويژه پيشنهادهاي از سوي يكي از كانديداها كه مطرح كرده بود دريافت كردند كه در آن براي بازشماري صندوق‌هاي چند استان خاص پيشنهاد شده بود و تطبيق تعرفه همراه با سريال شناسنامه‌ها و بررسي خط نوشته شده بر روي تعرفه‌ها يكي از جزئيات آن پيشنهاد بود كه اين پيشنهاد علي‌رغم اينكه مستلزم صرف وقت و نيروي انساني زياد بود شوراي نگهبان براي حسن نيت آن را پذيرفت اما وقتي درخواست كرديم جزئيات بيشتر را مشخص كنند و ملاقات‌هايي صورت گرفت نهايتاً اين كانديدا دوباره بر خواسته‌هاي قبلي كه غيرقانوني و خارج از اختيارات شورا بود اصرار ورزيد و ما نپذيرفتيم.

به گفته وي شوراي نگهبان تا اين اندازه به دنبال اين بود كه دغدغه‌هاي كانديداها را برطرف كند اما به دليل طرح برخي موارد غيرقانوني و خارج از اختيار، شوراي نگهبان نهايتاً براي حل مشكل پيشنهاد اوليه بازشماري 10 درصد صندوق‌ها را اجرايي كرد.

وي تأكيد كرد: پرونده انتخابات با نامه رسمي دبير شوراي نگهبان به وزير كشور و تأييد صحت نهايي انتخابات رياست جمهوري از سوي شوراي نگهبان قانون اساسي بسته شد و از پس قانون هيچ اجازه‌اي به شوراي نگهبان براي بررسي موارد مطرح شده درباره انتخابات نداده است.

كدخدايي بيان داشت:تا زماني كه قانون به ما اجازه مي داد تلاش كرديم در چارچوب قانون و تائيد رهبري معظم انقلاب موارد و اعتراض ها را بررسي و پاسخگو باشيم ولي از اين تاريخ قانون دست شوراي نگهبان را بسته و پرونده انتخابات مختومه مي شود.

سخنگوي شوراي نگهبان در پايان اعلام كرد كه گزارش تفصيلي رسيدگي به شكايات و همه ابهامات مربوط به انتخابات به زودي براي اطلاع مردم منتشر خواهد شد

 

 

چرا "احمدي نژاد" پيروز شد؟

پيروزي چشمگير و اقبال بي نظير ملت به دکتر محمود احمدي نژاد توسط برخي نامزدهاي انتخاباتي قابل فهم نبوده و به جاي بررسي عوامل موثر در پيروزي ايشان و شکست خود، به نفي و زير سوال بردن حماسه بزرگ ملت پرداختند.

دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در حالي برگزار شد که انقلاب اسلامي در آغاز راه دهه چهارم خود قرار گرفته است. در اين دوره از انتخابات که آن را مي توان باشکوه ترين انتخابات رياست جمهوري در تاريخ انقلاب اسلامي دانست، دکتر محمود احمدي نژاد در يک رقابت حداکثري با حضور قريب به 40 ميليون نفري ملت که 85 درصد از واجدين شرايط را تشکيل مي دهد، توانست با رأي بالاي 5/24 ميليوني پيروز انتخابات گردد.

اين پيروزي چشمگير و اقبال بي نظير ملت به کانديداي اصلح، توسط برخي نامزدهاي انتخاباتي قابل فهم نبوده و به جاي بررسي عوامل موثر در پيروزي دکتر احمدي نژاد و شکست خود، به نفي و زير سوال بردن حماسه بزرگ ملت پرداخته و ضمن همسو شدن با بيگانگان، نظام مقدس جمهوري اسلامي را به تقلب در انتخابات متهم مي نمايند.

هر چند بررسي عوامل موثر پيروزي دکتر احمدي نژاد در اين دوره از انتخابات نيازمند مطالعات دقيق و همه جانبه است، اما به اختصار به برخي از اين عوامل اشاره مي کنيم:

 

1- کارنامه موفق دولت نهم در اداره کشور و اقدامات و خدمات دولت براي ايجاد رفاه و آباداني کشور را مي توان مهمترين عامل گرايش مردم به دکتر احمدي نژاد دانست. تلاش دولت براي کاستن از اختلافات طبقاتي و توجه ويژه به محرومين و طبقات پايين جامعه در قالب طرح ها و برنامه هاي مختلف از جمله طرح تقسيم سهام عدالت موجب گرديد تا ضمن پايين آمدن «ضريب جيني»، رضايت نسبي را در طبقات پايين جامعه شاهد باشيم. رأي بالاي ايشان در مناطق روستايي و شهرهاي کوچک و متوسط نيز حکايت از توجه ويژه به اين مناطق دارد.

 

سياست خارجي عزت بخش دولت نهم و ايستادگي در برابر غرب در مسئله هسته اي نيز از جمله اقدامات اين دولت بود که در جذب بالاي آراي دکتر احمدي نژاد موثر بود و مردم رضايت خود را در اين زمينه در قالب نظرسنجي هاي مختلف و مصاحبه هاي صورت گرفته بارها ابراز نموده اند.

 

2- عنصر مهم ديگري که موجب اعتماد دوباره مردم به دکتر احمدي نژاد گرديد، بي برنامگي و ضعف رقيباني بود که در اين دوره از انتخابات در برابر دکتر احمدي نژاد وارد عرصه رقابت شدند. اين نامزدها بيش از اينکه داراي برنامه اي قابل قبول و برتر از برنامه هاي دکتر احمدي نژاد باشند، بيشتر به تخريب و برجسته نمودن نقاط ضعف دولت پرداختند، غافل از اينکه طرح اين گونه مسائل براي اقناع اکثريت مردم و تحقق سناريوي «عبور از احمدي نژاد» کفايت نمي کرد، لذا مردم ترجيح دادند به دکتر اعتماد نمايند تا ديگر نامزدهاي رقيب.

 

3- هجمه هاي همه جانبه و همزمان و همسوي 3 کانديداي رقيب احمدي نژاد که اغلب آنها خارج از دايره انصاف بود، نيز در گرايش مردم به سوي دکتر بي تأثير نبود. حجم بالاي اتهامات، سياه نمايي ها، دروغ پردازي ها و ديگر بداخلاقي هاي سياسي، زمينه را براي بي اعتمادي مردم به 3 کانديدا و احساس مظلوميت براي دکتر احمدي نژاد فراهم آورد و اين خود نوعي احساس همدردي و حمايت از وي را به دنبال داشت.

 

4- برگزاري مناظرات رو در رو را نيز مي توان يکي از مهمترين مولفه هاي تأثيرگذار در اعتماد ملت به رئيس جمهور دهم دانست. برگزاري اين مناظرات که در نوع خود بي سابقه بود، موجب شد تا مردم از نزديک استدلال هاي طرفين را به خوبي ببينند و نقاط ضعف و قوت آنها را بررسي نمايند. اين برنامه ها به خوبي نشان داد که منتقدين دولت آنقدر هم که ادعا مي کردند از قوت استدلال برخوردار نبوده و برخي از اشکالات وارده، چيزي جز بهانه گيري هاي سياسي براي کوبيدن رقيب نمي باشد.

 

5- حمايت برخي چهره ها و جريان هاي سياسي بدنام از برخي از نامزدهاي انتخاباتي موجب ريزش آراي آنها و قرار گرفتن اين آرا در سبد دکتر احمدي نژاد گرديد. جريان هاي افراطي از قبيل نهضت آزادي، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، حزب مشارکت و کارگزاران سازندگي - که افراطي گري و تشنج آفريني را در پرونده خود دارند- آنگاه که همه جانبه به دفاع از ميرحسين موسوي پرداختند گمان نمي کردند از سويي ديگر زمينه جدايي بخشي از بدنه پايگاه اجتماعي مهندس موسوي را فراهم خواهند آورد. اگر تا ديروز بخشي از نيروهاي اصولگرا و مذهبي جامعه، نخست وزير دوران جنگ را در دل گفتمان ارزشي و اصولگرا تحليل مي کردند، حمايت اين جريان هاي باسابقه، موجب گرديد تا ميرحسين به عنوان نامزد اول جريان «دوم خرداد» شناخته شود و همين مسئله نااميدي اين طيف اصولگرا و ارزشي جامعه را از ايشان فراهم آورد. برخي از مواضع غيراصولگرايانه و افراطي وي در دوران تبليغات کانديداها نيز بر شدت اين ريزش رأي تأثيرگذار بود.

 

6- تأکيد بر گفتمان عدالت و تلاش براي مقابله با فساد، شعار اصلي بود که دکتر احمدي نژاد با تأکيد و برجسته کردن آن در اين دوره از انتخابات توانست بيشترين آراي شرکت کنندگان را جلب نمايد. نام بردن از برخي از مفسدين اقتصادي و تأکيد بر اينکه تلاش خواهد کرد تا با تمامي فاسدين اقتصادي در هر سطح و مقامي برخورد نمايد و غده چرکين فساد را از بدنه نظام اسلامي خارج نمايد، چنان با استقبال افکار عمومي مواجه گرديد که مي توان آن را به شوکي کليدي در جهش بالاي آراي دکتر احمدي نژاد تعبير نمود.

 

در اين باره بايد افزود، مسئله مبارزه با فساد که از مطالبات چندين ساله رهبر معظم انقلاب اسلامي بوده است، متأسفانه در سايه مسائل جناحي و سياسي به ورطه فراموشي کشيده شده بود که با به روي کار آمدن دولت عدالت محور احمدي نژاد در سال 84، جان تازه اي گرفت، اما مقاومت همه جانبه باند مافياي فساد از فرداي تشکيل دولت نهم، مانع از اين شد که شاهد دستاوردهاي موفقيت آميز اين دولت در اين زمينه باشيم. اما تأکيد دوباره و عزم راسخ دکتر احمدي نژاد در اين دوره از انتخابات براي فشردن گلوگاه هاي فساد و استقبال بي نظير مردم از اين مسئله مي تواند سرمايه مشروعيت بخشي براي اقدامات دولت دهم در اين زمينه در گام اول و آغازين دهه چهارم انقلاب اسلامي - دهه عدالت و پيشرفت- باشد.

 

7- مولفه ديگر موثر در رأي بالاي دکتر احمدي نژاد را بايد تحقق عملي شعار «مردي از جنس مردم» دانست. به راستي رفتار عملي و سکنات ظاهري دکتر از وي، رئيس جمهوري مردمي ساخته است که به سادگي و با صميميت در ميان مردم زندگي مي کند و با درد آنان آشنا است. اين مسئله امروز به باوري همگاني تبديل شده و اغلب مردم نسبت بدان اعتراف دارند. اين در حالي است که متأسفانه در بخشي از نخبگان جامعه نوعي اشرافيت و تبارسالاري و جداانگاري خود از توده هاي مردم مشاهده مي شود. معضلي که به طور عمومي بر فضاي روشنفکري نيز حاکم است.

هر چند برخي جريان هاي سياسي مخالف تلاش دارند تا اين نقطه قوت رئيس جمهور محترم را که برخاسته از سيره اهل بيت (ع) مي باشد، به عنوان نقطه ضعف معرفي نمايند وليکن مردم بي توجه به اين تبليغ سوء علاقه خود را به اين سيره حسنه ساده زيستي و مردمداري دکتر احمدي نژاد نشان دادند.

 

 

 

کدخدايي:

موسوي حاضر به امضا موفقت‌نامه کتبي با شوراي نگهبان نشد

سخنگوي شوراي نگهبان در توضيح علت به نتيجه نرسيدن مذاکرات کميته ويژه اين شورا با ميرحسين موسوي براي بازشماري آراي انتخابات رياست‌جمهوري گفت که موسوي حاضر به امضاي موافقتنامه کتبي براي اجراي شروطش در بازشماري آرا نشد.

عباسعلي کدخدايي در ادامه گفتگو با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاري که از وي علت به نتيجه نرسيدن مذاکرات کميته ويژه اين شورا با موسوي را جويا شد، گفت: در يک روز مانده به فرصت 5 روزه شوراي نگهبان يکي از شخصيت هاي سياسي به نمايندگي از موسوي پيامي را به شوراي نگهبان آورد که در صورتي که شروط وي براي بازشماري پذيرفته شود حاضر است موضوع انتخابات را خاتمه يافته تلقي کند.

کدخدايي افزود: بازشماري آرا در استان‌هاي خاص، تطبيق سريال شناسنامه‌ها با ته‌سوش‌هاي تعرفه و تطبيق خطوط آراي صندوق‌ها شروط موسوي براي بازشماري آرا بود که اين شروط از سوي شوراي نگهبان مورد قبول قرار گرفت.

وي اضافه کرد: در اين جلسه مقرر شد که اين موارد در موافقتنامه کتبي گنجانده شود تا کميته ويژه آن را مورد پيگيري قرار دهد اما به‌رغم جلساتي که يکي از اعضاي هيات ويژه با موسوي و کميته صيانت از آرا داشت اين توافقنامه امضا نشد و لذا شوراي نگهبان ساعت 13 ديروز بازشماري آرا را آغاز کرد.

وي افزود: شوراي نگهبان حاضر به انجام اين شروط در چارچوب وظايفش بود اما آنان حاضر نشدند اين موافقتنامه کتبي را به امضا برسانند.

وي در پاسخ به اين سوال که "شوراي نگهبان براي نارضايتي 14 ميليون نفر که نتيجه انتخابات را نپذيرفته‌اند چه تمهيداتي انديشيده‌؟" اين تحليل را رد کرد و گفت: هميشه وقتي مرجعي به عنوان مرجع رسمي رسيدگي به شکايات عنوان مي‌شود؛ نظر اين مرجع نظر نهايي است و اگر بخواهيم اعلام کنيم که نظر اين مرجع را قبول نداريم سنگ روي سنگ بند نمي‌شود.

وي از همه خواست که بر حضور بيش از 39 ميليون نفر در پاي صندوق‌هاي راي تاکيد کنند و از تفکيک آرا بپرهيزند.

کدخدايي همچنين در پاسخ به سوالي درباره روند رسيدگي به شکايات و توجه نامزدها و هوادارانشان به بيانات رهبر انقلاب گفت: آنچه به عنوان اعتراض قانوني به اين شورا ارايه شد به عنوان دغدغه شوراي نگهبان در دستور کار قرار گرفت.

وي افزود: ممکن است گاهي افراد ناآگاه اقداماتي را انجام دهند و اعتراضاتي را داشته باشند که اين امري عادي در همه کشورها است و البته مهم اين است که چگونه با تدبير با اين اعتراضات و شکايات برخورد کنيم.

خبرنگاري پرسيد: "آيا شوراي نگهبان در انتخابات دوره بعد کساني را که به نظر اين شورا تمکين نمي‌کنند، تاييد صلاحيت خواهد کرد؟"؛ کدخدايي گفت: اجازه دهيد اعضاي شوراي نگهبان که چهار سال آينده بر مسند اين شورا هستند و سخنگوي آن دوره شورا درباره آن اعلام نظر کند.

وي در پاسخ به اين سوال که گفته مي‌شود به دليل برگزاري انتخابات همزمان رياست‌جمهوري و خبرگان رهبري ممکن است برخي آرا به اشتباه در صندوق‌هاي خبرگان ريخته شده باشد گفت: چنين مساله‌اي در بازشماري آرا به‌ويژه در تهران مشاهده نشد.

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري که پرسيد گفته مي‌شود دادستان کل يا نماينده وي در بازشماري آرا حضور نداشته است، اظهار داشت: دادستان يا نماينده او از اعضاي هيات‌ اجرايي است و اين هيات‌ها با حضور تمامي اعضا تشکيل مي‌شوند. البته لزومي به حضور خود دادستان کل در هيات اجرايي نيست.

خبرنگار ديگري در مورد کمبود تعرفه‌ها در ساعات آغازين اخذ راي سوال کرد که کدخدايي پاسخ داد: کمبود تعرفه در برخي استان‌ها مانند فارس و آذربايجان شرقي در ساعت 10 صبح به شوراي نگهبان اظهار و اعلام شد، احتمالا تعرفه‌ها کم خواهد آمد که با پيگيري‌هاي صورت گرفته تعرفه مورد نياز از طريق دفاتر استاني تامين شد.

خبرنگار ديگري پرسيد: گفته مي‌شود چون بازشماري توسط کساني صورت گرفته که در ابتدا آرا را شمارش کرده بودند لذا نتيجه متفاوتي به دست نيامده است.

کدخدايي پاسخ داد: با توجه به شايعاتي که مطرح مي‌شد شوراي نگهبان پيشنهاد بازشماري 10 درصد از صندوق‌ها را ارايه کرد تا حتي اگر يک درصد خلافي ثابت شود همه صندوق‌ها بازشماري شوند اما کساني که اين مسايل را مطرح مي‌کرده‌اند از پيگيري موضوع سر باز زدند؛ زيرا مي‌دانستند هيچ خلافي که سرنوشت انتخابات را تغيير دهد پيدا نخواهد شد.

وي در پاسخ به اين سوال که چرا ساعت 10 شب راي گيري به اتمام رسيد گفت: تعيين پايان راي‌گيري از اختيارات وزير کشور است و البته بايد توجه داشت که در اين دوره به‌رغم دوره‌هاي گذشته انتخابات يک ساعت زودتر يعني در ساعت 8 صبح آغاز شد.

وي افزود:با وجود آنکه راي‌گيري تا ساعت 10 شب ادامه داشت اما مقرر شد هر شعبه‌اي که مراجعه‌کننده دارد تا آخرين نفر راي‌گيري را انجام دهند که برخي شعب در تهران يا استان‌ گلستان تا ساعت 2 نيمه شب مشغول راي‌گيري از مردم بودند.

سخنگوي شوراي نگهبان از مردم ايران به‌خاطر خلق حماسه‌ 22 خرداد تقدير و تشکر کرد و گفت: اين انتخابات تاييد ديگري بر نظام جمهوري اسلامي بود و لذا همه بايد قدرشناس اين حماسه حضور باشيم و از اين فرصت در جهت رشد و ارتقاي کشور بهره بگيريم.

کدخدايي همچنين از نامزدها و هواداران آنها که فرصت خلق اين حماسه را براي مردم ايجاد کردند تقدير و تشکر کرد.

 

 

 

حسنين هيکل:

ترديدي نيست که احمدي نژاد پيروز انتخابات شده است

مورخ و روزنامه نگار مشهور مصري با اشاره به اينکه ايران اکنون در شرايط حساسي قرار گرفته است، گفت: ترديدي نيست که احمدي نژاد پيروز انتخابات شده است و حتي غرب هم آن را پذيرفته است.

هيکل در گفت و گو با شبکه تلويزيوني الجزيره قطر با بيان اينکه نامزدها در زمان انتخابات به شيوه مناظره روي آوردند که تا حدي خوب است، اظهار داشت: نامزدهاي انتخاباتي همه فرزند انقلاب اسلامي بودند.

هيکل گفت : همانطور که ديديم، احمدي نژاد مساله فساد را مطرح کرد و مسائل ديگر و حقايق زيادي در اين مناظره ها فاش شد.

وي درخصوص ماهيت ناآرامي ها گفت: اين اعتراض‌ها با اعتراض هاي گذشته متفاوت است زيرا اکنون ارکان اجتماعي فرهنگي و اقتصادي نظام استوار است.

اين شخصيت سياسي عرب تاکيد کرد که احمدي نژاد با اکثريت آرا در انتخابات پيروز شده است و حتي غرب هم آن را پذيرفته است.

اين روزنامه نگار مصري افزود: به طور کلي ترديدي نيست که احمدي نژاد پيروز شده است.

وي مشکلات ايران را قابل حل دانست و گفت که مي توان آن را پشت سر گذاشت زيرا نظام و رهبري قوي هستند بنابراين نظام ايران‌ به راحتي از پاي در نمي آيد.

محمد حسنين هيکل گفت : وجهه عمومي نظام ايران ‌اکنون بسيار هماهنگ است، دليل آن هم اين است که پس از سخنان رهبر انقلاب تظاهرات در خيابان‌ها کاهش يافته است.

 

 

جناب ميرحسين! بسم الله...

این ننگ را به کجا می‌خواهی ببری، آقای نخست‌وزیر دوران جنگ! تو امروز رایحه دوران امام را می‌دهی یا بوی خباثت‌های شیطان بزرگ را؟ تو امروز، چیزی از دیروز خود باقی نگذاشتی. آمریکا، انگلیس و اسرائیل، آنقدر از تو خوبی دیده‌اند که گناه با امام بودنت را و گناه انقلابی بودنت را و گناه 8 سال نخست‌وزیری دوران جنگت را بخشیده‌اند.

فکرش را هم نمی‌کردم که سرانجام انتظار دیدارم با میرحسین بدین‌جا ختم شود ولی من نه میرحسین که حامیانش را به جای روز روشن در شب تاریک مشاهده کردم؛ آنجا که جای دست دوستی نخست‌وزیر دوران جنگ، سنگی سنگین به سنگینی انتظار 20 ساله، فرق سرم را شکافت، مرا بیهوش کرد تا ضربات سنگ‌های دیگر جسم نحیفم را بیش از این نیازارد.

 

اما جناب موسوی! اگر سنگ دوستانت بر جسم و جان خراش آورد، امان از حرف‌هایت، بیانیه‌هایت، شاخ و شانه کشیدن‌هایت و خنده‌های شیطانی آن سوی آب که روح را آزرد و بی تاب و مجروح کرد. جناب میرحسین! دوست داشتم در فضایی مهربانانه‌تر با تو سخن بگویم. قرارمان این نبود ولی تو قرارمان را بهم زدی، با حرف‌هایت و سنگ‌های اطرفیانت.

قصه آن شب را می‌خواهی بدانی؟ ... شاید برایت مهم نباشد اما قصه آن شب، متن شکایت من از توست. تو متهم هستی به ريختن خون فرزند یک شهید. من هم رهایت کنم، مادر بزرگم دست‌بردار نیست.آخر من تنها یادگار فرزند شهیدش هستم...

 

می‌دانی، تا همین امروز اعتراضات مدنی تو به قیمت جان چه بیگناهانی تمام شده است؟! جانباز دوران جنگ را طرفداران تو و نه بعثی‌های خبیث، باز جانباز کرده‌اند. این ننگ را کجا می‌خواهی ببری، آقای نخست‌وزیر دوران جنگ؟! بنده خدا رضا برجی حق دارد از تو بپرسد که: «روی خون چند نفر می‌خواهید رئیس‌جمهور شوید؟!»

 

دوشنبه شب، همان شبی که تو غروبش به بهانه بیانیه، فرمان آشوب دادی، همان شبی که تو بعد از این فرمان به دامان خانه بازگشتی و در آشیانه آرام گرفتی، میلیشیای دموکراسی، ناشیانه به جان ملت افتاد و تنها در خیابان آزادی، هفت نفر را به شهادت رساند. در آن شب که تب آتش و دود بالا گرفته بود، دوستانت بوی باروت می‌دادند. اعتراض‌شان مدنی بود اما بوی خون می‌داد. گنگ ‌خواب دیده شده بودند.

 

حجاریان که گفته بود؛ اصلاحات خون می‌خواهد! چرا تعارف کنیم. تو مشکلت احمدی‌نژاد نیست. در سر نه‌ سودای اصلاحات، که خیال كودتاي مخملین داشته‌ای. حداقل رفتار و گفتارت که این را می‌رساند. در دل چه می‌اندیشیدی، خدا عالم است اما باز هم خدا عالم است که با امثال ساسی مانکن نمی‌توان انقلاب کرد.

 

امر گاهی بر آدم مشتبه می‌شود. اشتباهی گمان می‌کند که کار تمام است. این گمان سنگ به دستان هوادار تو بود. البته همه هواداران تو را با یک چوب نمی‌رانم. عقلای شان خوب مردمی هستند. هرچند که بعید می‌دانم که دگربار به تو روی خوش نشان بدهند و رای بدهند.

 

تو حتی صدای مسیح مهاجری را هم درآوردی! در سرمقاله جمهوری‌اسلامی خطاب به تو با عتاب و بعد از کلی حساب و کتاب نوشته بود: چرا وقتی ولایت‌فقیه و شورای نگهبان را قبول نداشته‌اید، اصولا نامزد انتخابات شده‌اید؟

 

اما از صفحات کاغذی به کف خیابان برگردیم. خس و خاشاکی که به اسم تو، دنبال رسم براندازی بودند، با خود می‌پنداشتند که این ظلمت و تاریکی، همیشگی است اما نیک که بنگری ره افسانه زده بودند. سحر نزدیک بود. نماز آدینه را دیدی؟

 

زیارت قبول! می‌دانم در آن نماز نبودی. سرباز انقلاب بودن، لیاقتی می‌خواهد که خدا سعادتش را برای همیشه به آدمی نمی‌دهد. خواه مرجع تقلید باشی، خواه قائم‌مقام رهبری. بزرگ‌تر از شما بودند کسانی که می‌خواستند بر صورت خورشید، خاک بپاشند. سرنوشت‌شان را تو بهتر از ما می‌دانی ... و خوب می‌دانی که قرارمان این نبود،‌تو قرارمان را بهم زدی، با حرف‌هایت و سنگ‌های اطرافیانت.

 

چه بسیار که از در نصیحت به تو می‌گویند: به سیم آخر زده‌ای اما هنوز دیر نشده! جناب موسوی! معمولا رسم روزگار بر این است که زود، دیر می‌شود. تو قبل از آنکه بخواهی با پاپس کشیدن،‌منت بر نظام و ملت بگذاری، اول باید جواب این خون‌ها را بدهی. قهرمان بازی بماند برای بعد.

 

دوشنبه شب، من بی‌آنکه عضو نیروی انتظامی باشم، دوشنبه‌شب، من بی‌آنکه عضو بسیج باشم، راهی خانه بودم اما نمی‌دانستم که خانه رفتنم جرم بود. من نه سپاهی‌ام، نه مدعی‌ام که حزب‌اللهی‌ام و نه هیچ، الا فرزند یک شهید. بیش از 10 سال سابقه‌کار مطبوعاتی دارم و تاکنون یاد ندارم اشاره‌ای به این کرده باشم که فرزند شهید هستم.

 

اما از آنجا که شما وقتی حال و روز امروز خود را خراب می‌بینید از نخست‌وزیری‌تان در دوره جنگ مایه می‌گذارید، چه باک اگر دیگران بدانند مرا هم با همان دوره عهد و پیمانی ناگسستنی است! اما این ننگ را کجا می‌خواهی ببری، آقای نخست‌وزیر دوران جنگ، که همه قاتلان پدر من و تمام دشمنان شهدا پشت شما درآمده‌اند؟

 

همان کسانی که به صدام دستور کشتن پدر مرا دادند این روزها برای تو دست می‌زنند! همان کسانی که حاج‌احمد متوسلیان، این حیدر کرار سپاه خمینی (ره) را به اسارت بردند، این روزها در مدح تو شعر می‌خوانند!

 

همان منافقینی که در مرصاد نقشه فتح تهران را کشیده بودند، این روزها با تو ابراز همدردی می‌کنند! فرح پهلوی و فرزند شاه مخلوع را با تو چه نسبتی است؟ چه شده که شیمون پرز به طرفداری از تو برخاسته؟ اینها که روزگاری مقابل همه ما، تاکید می‌کنم همه ما، صف‌آرایی کرده بودند، اینک پشت سر تو سنگر گرفته‌اند . راستش را بگو این 20 سال با خودت چه کرده‌ای؟

 

تو عوض شده‌ای یا آنها؟ نه به آن سکوت 20 ساله‌ات، نه به این همه هیاهو. نه به آن تفریط، نه به این افراط. راستی! فریادت هم مثل سکوتت، مشکوک و معنادار است. البته قرارمان این نبود ولی تو قرارمان را بهم زدی؛ با حرف‌هایت و سنگ‌های اطرافیانت.

 

جناب میرحسین!

 

نظامی که خمینی پایه آن را گذاشت و خامنه‌ای ادامهدهنده راهش است، دوستانی دارد و دشمنانی. نه هر کسی برای این دوستی، سزاوار است و نه هر ناکسی برای این دشمنی لایق. امثال شما شاید روزگاری دستی در سپاه دوست داشته‌اید و لیکن امروز نه آنگونه است که با داد و بیداد و فریاد مبدل به دشمن نظام شوید.

 

جمهوری اسلامی، جمهوری مقدسی است که خبیث‌ترین شیاطین عالم دشمن آنند؛ صهیونیست‌ها، سران شیطان بزرگ، ابر سرمایه‌داران عرصه رسانه و... پس با این خودنمایی‌ها، بی‌زحمت خودتان را دشمن نظام جا نزنید.

 

علی(ع) را دشمنی سزاست همچون عمروعاص و معاویه. ابن‌ ملجم‌ها و قطام‌ها گرچه در تقاطع براندازی، با سران کفر به یک نقطه مشترک می‌رسند اما امثال پسر ملجم و...، حقیرتر از آنند که دشمن ابوتراب لقب گیرند.

 

چنین افرادی بیش از آنکه دشمن علی باشند، آلت دست دشمن اصلی‌اند. نه! نظام در شناخت دوست و دشمن اشتباه نمی‌کند. ما یک «خودی» داریم و یک «غیر خودی» و این وسط هستند کسانی که نقش‌شان بیشتر از «نخودی» نیست. نخودی‌ها نه به سکوت‌شان اعتباری هست نه به فریادشان.

 

اما هم سکوت‌شان و هم فریادشان قند در دل دشمن آب می‌کند و دشمن را به یک چیزهایی امیدوار. بیچاره دشمن! بیچاره رئیس‌جمهور آمریکا که باز هم به امید خبرهایی از ایران نشست اما از کودتای مخملین، طرفی نبست.

 

این ننگ را به کجا می‌خواهی ببری، آقای نخست‌وزیر دوران جنگ! تو امروز رایحه دوران امام را می‌دهی یا بوی خباثت‌های شیطان بزرگ را؟ تو امروز، چیزی از دیروز خود باقی نگذاشتی. آمریکا، انگلیس و اسرائیل، آنقدر از تو خوبی دیده‌اند که گناه با امام بودنت را و گناه انقلابی بودنت را و گناه 8 سال نخست‌وزیری دوران جنگت را بخشیده‌اند.

 

از نظر اوباما تو دیگر پاک پاکی!... و این یعنی اینکه قرارمان این نبود، قرارمان را تو بهم زدی، با حرف‌هایت و سنگ و تیغ‌های اطرافیانت. همان سنگ که پدران بسیاری را داغدار عزیزان‌شان کرد و بر سر من نیز نشانه‌ای گذاشت.

 

گفت: به کسی که جرمش آتش است، به خاکستر قناعت کرده‌اند، چه جای شکایت است. شکایتی از محضر دوست نیست. جان امثال من چه ارزشی دارد که برای یار خراسانی، قربانی شود. ما اما گریبان آنهایی را که به صورت خورشید، خاک می‌پاشند، رها نخواهیم کرد؛ پس بسم‌الله...

 

 

 

نقش رئیس دانشگاه تهران در ورود نیروی انتظامی به کوی دانشگاه

محسن کوهکن از ادامه فعالیت کمیته حقیقت یاب مجلس در مورد بررسی اغتشاشات اخیر خبر داد.

این عضو هیات رییسه مجلس با حضور در جمع خبرنگاران پارلمانی در پاسخ به اینکه شنیده شده است به دلیل برخی فشارها ، فعالیت کمیته حقیقت یاب در مجلس متوقف شده است، اظهار داشت: نشنیده‌ام دستور یا درخواستی برای توقف فعالیت این کمیته داده شده باشد.

 

وی در پاسخ به سوال دیگری که به سخنان رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مبنی بر ورود نیروهای انتظامی به حریم کوی دانشگاه به درخواست شورای تامین استان اشاره داشت، گفت: سخنان رییس دانشگاه تهران حاکی از آن است که به درخواست رییس دانشگاه نیروهای انتظامی می‌توانند وارد محوطه دانشگاه شوند و فرهاد رهبر نیز تقاضای ورود آنها را مطرح کرده بود.

کوهکن درپاسخ به سوال دیگری که می‌پرسید عناصر لباس شخصی شناسایی شده از سوی کمیته حقیقت یاب که به وزارت اطلاعات معرفی شده‌اند، آيا دستگیر شده‌اند یا نه؟ اظهارداشت: معرفی این عوامل به دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی دارای پروسه خاص خود است که

/ 2 نظر / 15 بازدید
ضد اسلام حقیقی‌

اهانت به امام خمینی اهانت به اسلام است اما برای اولین بار دشمن اسلام کفار و کمونیستها و صهیونیست‌ها و غیره نیستند. الحمد لله دشمنان اسلام همین ایرانیان مسلمان خودمان هستند. مرحبا به امام خامنه‌ای و جناب احمدی‌نژاد دیگر احتیاج به ضد اسلامی خارجی‌ نداریم و مثل خودرو در همین کشور عزیزمان ضد اسلامی تولید می‌کنیم. هرچقدر احمدی‌نژاد و خامنه‌ای بگن باز هم خودشان دو تا مخترع و تولید کننده ضد اسلامند.مرحبا مرحبا . خامنه‌ای و احمدی‌نژاد نباید به هیچ وجه اسم آیت‌الله عزیز امام خمینی را به زبان ببرند و اسم این روح خدا را نجس نمایند.

فدای امام

بنام خدا ای برادران و خواهران، سی‌ سال انقلاب و از خود گذشتگی آخرش همین ؟ نمیتونم باور کنم که اینطور که با مردم رفتار میکنند با اصول اسلامی توافق داشته باشد . اینطور که به نظر میاید روز سالگرد انقلاب ما باید دوباره روی بام برویم تا ارزشهای این انقلاب را به خاطر خودمان و رهبرآنمان یاداوری کنیم که آیا انقلب اسلامی یعنی این ؟ تا وقتی‌ دیر نشده رهبران ما باید بیدار شوند که این طرز رفتار با ملت مسلمان واقعا غیر اسلامی هست خداوند از ظلم احدئ نخواهد گذشت . الله و اکبر ، الله و اکبر ، الله و اکبر