پاسخ مستند وزير کشور به شبهات انتخاباتي

پاسخ مستند وزير کشور به شبهات انتخاباتي

وزير کشور شب گذشته (پنج شنبه) با حضور در شبکه دو سيما طي مصاحبه زنده تلويزيوني به شبهات انتخاباتي پاسخ داد.

سيد صادق محصولي در گفت و گوي 45 دقيقه اي شب گذشته با شبکه دو سيما گفت: براي انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري چند ويژگي را به عنوان شاخص در نظر گرفتيم که از آن جمله مي توان به قانونمند بودن، مشارکت حداکثري، رقابتي بودن، اخلاقي بودن، شفاف بودن کار، منصفانه بودن و اطلاع رساني به موقع اشاره کرد.

وزير کشور ادامه داد: اين شاخص هاي براي تامين نشاط سياسي و مشارکت حداکثري مردم در انتخابات در نظر گرفته شد.

وزير کشور در خصوص اعلام نتايج انتخابات گفت: در اين دوره براي نخستين بار نتايج نهايي انتخابات در هر شهرستان در کوتاه ترين مدت و صندوق به صندوق در اختيار مردم قرار گرفت.

محصولي ادامه داد: صرفه نظر از برخي تلخي ها که در اين انتخابات شاهد بوديم انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري، انتخاباتي مطلوب، در شان مردم و طراز جمهوري اسلامي ايران برگزار شد که بنده دست تک تک اين 40 ميليون نفر را به خاطر خلق اين حماسه بزرگ که براي کشور آفريدند، مي بوسم.

وزير کشور همچنين در خصوص تعرفه ها نيز گفت: در خصوص تعرفه ها برخي از پيش از برگزاري انتخابات شائبه و سوال مطرح مي کردند که چرا تعرفه به صورت اضافي چاپ شده است؟ اما اين در حالي است که در تمامي انتخابات گذشته نيز تعرفه اضافي چاپ مي شد و اين کار معمولي است.

وي دليل چاپ تعرفه اضافي را چنين توضيح داد: دليل چاپ تعرفه اضافي، اين است که هيچ گاه نمي دانيم در هر شهرستان چند نفر در انتخابات شرکت مي کنند، حتي در مورد شعبه به شعبه نيز اين امر صادق است و نمي دانيم در هر يک از شعب چند نفر شرکت مي کنند.

وي با بيان اينکه در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري 46 ميليون و 200 هزار واجد شرايط راي داشتيم، اضافه کرد: تعرفه هاي دوره دهم رياست جمهوري داراي شماره سريال بود و کد استاني نيز داشت به طوري که تعرفه هاي يک استان نمي توانست براي استان هاي ديگر مورد استفاده قرار گيرد و اين کار در راستاي صيانت بيشتر از آرا مردم انجام شد.

وزير کشور با بيان اينکه به هر کدام از شعب اعلام شد که اگر تعداد تعرفه شان به 100 رسيد، به ستاد انتخابات مرکزي اعلام کنند، گفت: اين اقدام در راستاي اين بود که تا قبل از اينکه تعرفه ها به زير 100 برسد به آنها تعرفه ارسال شود و در کل فرمانداري ها نيز اين کار انجام شد.

محصولي با اشاره به اينکه برخي از نامزدها تلقين کرده بودند که در مساجد تقلب مي شود و مردم در مدارس راي دهند، تصريح کرد: به همين دليل اين موضوع باعث ازدحام بيش از تصور در مدارس شد و تعرفه در مدارس زودتر از مساجد به پايان رسيد البته پيش بيني لازم انجام شده بود که به آنها تعرفه لازم ارسال شد.

محصولي در خصوص تعداد راي دهندگان ادامه داد: تمام عواملي که بايد مد نظر قرار مي داديم مورد توجه قرار گرفت، به هر صندوق تعرفه متناسب داديم و به تمامي نقاطي که تعرفه نداشتند، نيز تعرفه مورد نيازشان را ارسال کرديم.

وي با اشاره به اينکه در قرار داد اول 57 ميليون تعرفه توسط بانک ملي چاپ شد، گفت: سپس اين رقم به 58 ميليون و 875 هزار افزايش يافت و البته تمامي اين تعرفه ها داراي شماره سريال بودند و توزيع نيز شدند.

محصولي گفت: برخي مي گفتند که در روز 21 خرداد تعرفه چاپ شد که اطلاعاتشان اشتباه بود زيرا در روز 22 خرداد اين کار بنابه درخواست نماينده يکي از نامزدهاي معترض انجام و چاپ شد زيرا معترض بودند که تعرفه کم آمده است به همين دليل با تاييد شوراي نگهبان 2 ميليون تعرفه سريال دار با پيش بيني هايي که از قبل شده بود، چاپ شد که در مجموع کل تعرفه هاي چاپ شده به 60 ميليون و 875 هزار تعرفه رسيد.

وزير کشور ادامه داد: از ميان 2 ميليون تعرفه چاپ شده 22 خرداد، در همان روز يک ميليون و 100 هزار تعرفه به تهران، 50 هزار به قم،100 هزار به اصفهان و 200 هزار به آذربايجان شرقي ارسال شد و 550 هزار تعرفه نيز در صندوق خانه بانک ملي (مرکز چاپ) باقي ماند.

محصولي تصريح کرد: دولت هشتم براي انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري 58 ميليون تعرفه را با مشارکت 27 ميليون و 900 هزار نفر چاپ کرده بود و در واقع تعداد تعرفه هاي چاپ شده در اين دوره بيش از دو برابر بود.

وزير کشور گفت: اگر تعداد شرکت کنندگان را مبنا قرار دهيم به همان نسبت بايد در مشارکت 85 درصدي 81 ميليون و 300 هزار تعرفه چاپ مي شد.

به گفته وي، با توجه به اينکه شائبه ايجاد مي کنند که چرا ما تعرفه زياد چاپ کرده ايم بايد گفت به نسبت مشارکت ما نه تنها تعرفه زياد چاپ نکرده ايم بلکه چاپ تعرفه نسبت به دوره نهم که انتخابات آن را دولت اصلاحت برگزار کرد، کم نيز است.

محصولي گفت: تحويل تعرفه ها نيز به هر استان با حضور نمايندگان وزارت کشور، شوراي نگهبان، سريال هاي مربوطه و ميزان تعرفه تحويلي به هر يک از شعب انجام شده و صورت جلسه مي شد.

وي گفت: هنگامي که صورت جلسه فرم 22 را تنظيم مي کردند، تعداد تعرفه هاي سفيد باقي مانده با حضور ناظرين نامزدها صورت جلسه مي شد و در تاريخ يکم تير نيز شوراي نگهبان بررسي کرده و جمع تعرفه هاي باقي مانده سفيد را با کل تعرفه هاي چاپ شده منهاي کل تعرفه هايي که راي اخذ شد، مساوي دانست.

محصولي در خصوص شائبه اي که از سوي نامزدها مطرح بود مبني بر اينکه مي گفتند در پاي صندوق ها نمايندگان نامزدها حضور نداشتند و هنگام پلمپ صندوق ها نمايندگان نامزدها را بيرون کرده اند، گفت: بارها به نامزدها اعلام کرديم که اين حق شماست و شما نمايندگان خود را اعلام کنيد براي همين کار نيز سايتي براي وارد کردن اسامي، عکس و مشخصات نامزدها توسط ستادها راه اندازي کرديم که در جلسه 2 خرداد به نمايندگان هر چهار نامزد اعلام کرديم و البته آنان نيز از اين موضوع استقبال کردند.

وزير کشور گفت: اما 15 خرداد رييس ستاد برخي نامزدها اعلام کردند که "شهرستان هاي ما نمي توانند با سايت کار کنند به همين دليل کار صدور کارت را به صورت دستي انجام دهيد" که ما دير بودن اعلام اين مطلب را به آنان متذکر شديم اما کار به صورت دستي انجام شد.

وزير کشور ادامه داد: آقاي موسوي در 90 درصد صندوق ها يعني از مجموع 45 هزار و 713 شعبه، 40 هزار و 676 صندوق نماينده داشت و پس از وي آقاي احمدي نژاد بر سر 72 درصد صندوق ها نماينده حاضر داشت اما بقيه نامزدها نماينده کمتري بر سر صندوق ها داشتند و دليل آن نيز اين بود که نماينده کمتري معرفي کرده بودند.

محصولي تصريح کرد: همچنين به همه نامزدها اعلام شده بود که نمايندگانشان ساعت 7 صبح يعني يک ساعت قبل از شروع راي گيري در شعب حاضر باشند که مراحل پلمپ صندوق را نيز حضور داشته باشند در حالي که قانون الزامي در اين زمينه ندارد اما براي اينکه آنها در تمام مراحل حضور داشته باشند، اين تقاضا را از آنان داشتيم.

وزير کشور با اشاره به اعتراضاتي که مطرح مي شود گفت: طبق قانون بايد شکايات مستند و با ذکر نمونه هاي عيني باشد.

محصولي در خصوص اينکه برخي مي گويند که در دوره هاي قبل بر اساس نياز و حضور مراجعين ساعت اخذ راي تمديد مي شد اما اين بار تمديد نشد، تصريح کرد: در دوره نهم که دولت آقاي خاتمي انتخابات را برگزار کرد، اخذ راي از ساعت 9 صبح آغاز شد اما در اين دوره به دليل پيش بيني استقبال گسترده انتخابات از ساعت 8 صبح شروع شد و تا ساعت 22 نيز تمديد شد هر چند که برخي از شعبات تا پس از ساعت 12 نيمه شب به دليل مراجعات مردم اخذ راي انجام مي دادند.

وزير کشور گفت: انتخابات تا ساعت 22 تمديد شد و بنده در برنامه زنده تلويزيوني نيز اعلام کردم که تمامي شعب از کساني که براي دادن راي مراجعه کرده اند، اخذ راي انجام دهند، حتي برخي از شعب در تهران پس از ساعت 12 نيمه شب نيز اخذ راي انجام مي دادند.

مقام عالي وزارت کشور با رد اين موضوع که از افراد پشت در هاي شعب، اخذ راي صورت نگرفته است، گفت: اگر قصدمان اين بود به دنبال مشارکت حداکثري نيز نبوده و از ساعت 8 صبح راي گيري را آغاز نمي کرديم، همچنين از طريق رسانه ملي و برنامه هاي زنده نيز اعلام نمي کرديم که شعب بايد از مردم پشت در راي بگيرند.

محصولي ادامه داد: اين ادعا بي مورد است زيرا نزديک 40 ميليون راي اخذ شد و 5 نوبت نيز زمان آن را تمديد کرديم.

وزير کشور در خصوص اينکه برخي بر وزارت کشور ايراد مي گيرند مبني بر اينکه بسيار سريع نتايج را اعلام کرد، و پس از اعلام اوليه يک وقفه طولاني در اعلام نتايج داشت، افزود: ما سيستم سامانه اي را در اين انتخابات مورد استفاده قرار داديم که به تاييد شوراي نگهبان نيز رسيده بود اما اساس کار شمارش دستي بود.

به گفته وي، ستاد انتخابات کشور مي توانست شمارش رايانه اي را نيز انجام دهد به همين دليل تا اطلاعات آرا را دريافت مي کرد، فورا آن را به اطلاع مردم مي رساند.

محصولي گفت: وقتي فرم 22 وارد سامانه مي شد، ما آن را به صورت آن لاين مشاهده مي کرديم به همين سبب هنگامي که شمارش بيش از 5 ميليون شد، شروع به اعلام آن کرديم.

محصولي در خصوص اينکه صندوق هاي سيار نيز از ديگر مواردي بود که در مورد آن برخي شائبه به وجود آورده بودند، تصريح کرد: به غير از مناطق صعب العبور، در بيمارستان ها نيز مي تواند صندوق سيار استفاده شود.

وي در خصوص شائبه هاي مطرح شده مربوط به صندوق هاي سيار ادامه داد: در دوره نهم انتخابات رياست جمهوري که دولت اصلاحات آن را برگزار کرد، از مجموع 41 هزار و 71 صندوق اخذ راي، 14 هزار و 102 صندوق سيار بود يعني در حدود 33 درصد، صندوق سيار در نظر گرفته شده بود در حالي که در انتخابات دهم رياست جمهوري از مجموع 45 هزار و 713 صندوق، 14 هزار و 294 صندوق سيار در نظر گرفته شده بود يعني 30 درصد کل صندوق ها سيار بود و اين تعداد نسبت به دوره نهم 3 درصد کاهش داشت.

محصولي اضافه کرد: طبق قانون صندوق هاي سيار هيچ تفاوتي با صندوق هاي ثابت ندارد، و نامزدها مي توانند بر سر صندوق هاي سيار نماينده داشته باشند، چنانچه داشته اند.

محصولي گفت: ما براي هر نماينده اي که نامزدها معرفي کردند، کارت صادر کرديم و مانعي براي معرفي نماينده نامزدها وجود نداشت.

وي گفت: وقتي نامزدي در انتخابات شرکت کرده و ساعت 11 روز انتخابات اعلام پيروزي و جشن مي کند و فرداي روز انتخابات مي گويد که چون مقدمات انتخابات فراهم نشده بود، تقاضاي ابطال انتخابات مي کنم، آيا اين پذيرفتني است؟ بايد گفت اين نامزد به جاي اين کارها بهتر است به قانون تمکين کند.

وزير کشور در خصوص شکايات مطرح شده نيز توضيح داد: يکي از نامزدها که نفر دوم شده 390 مورد را مطرح کرده که به اعتقادي وي در اين موارد مشکل وجود داشته است و شامل کمبود و تاخير در ارسال تعرفه، اجبار مردم به راي دادن، ممانعت از حضور نمايندگان نامزدها و... بوده است.

وي با بيان اينکه مواردي که به عنوان شکايت اعلام شده نياز به مستندات دارد، تاکيد کرد: مجموع اين شعب که مي گويند در آن خدشه وارد است يک درصد صندوق هاي نيز نمي شود.

محصولي گفت: نمايندگان نامزدها تا پايان کار در شعب حضور داشتند، و البته آزاد نيز بودند که بمانند يا بروند زيرا الزام و اجباري به حضور آنان نبود اما اغلب آنها حضور داشتند.

وزير کشور در خصوص مشارکت بالاي صد درصد که به عنوان يکي ديگر از شائبه ها مطرح است، گفت: مشارکت در دو استان بالاتر از صددرصد است که در استان مازندارن مشارکت 24 صدم درصد بيشتر از صددرصد بوده است و طبيعي است که روز جمعه مردم به آنجا سفر مي کنند و استان ديگر نيز يزد است که 8 صدم درصد بيشتر از صددرصد است.

مقام عالي وزارت کشور توضيح داد: البته اعلام ميزان مشارکت شهر ها بر اساس شناسنامه هاي صادره در آن شهر انجام مي شود و اين نکته وجود دارد که آيا افرادي که شناسنامه شان در آن شهر صادر شده، همه در روز راي گيري در آنجا ساکن هستند يا خير؟

وزير کشور گفت: در 48 شهرستان بالاي 100 درصد مشارکت وجود داشته است، که مجموع آنها 184 هزار و 734 نفر است که بيش از صددرصد راي داده اند و در مقابل شميرانات نيز به تنهايي 295 هزار و 799 نفر مازاد بر واجدين شرايط اين نقطه راي داده اند که به نفع نامزد مقابل است.

وي تاکيد کرد: پاسخ ها روشن و مستدل است و نبايد شيريني را به کام مردم تلخ کنيم.

وي با تاکيد بر اينکه عليه وزارت کشور تخريب هاي بسياري انجام شده است، گفت: خط تخريب به شدت عليه وزارت کشور و ستاد انتخابات در پيش گرفته شد و رسانه هاي خارجي سردمدار اين خط تخريب بوده و در داخل نيز برخي بي توجه و يا وابسته، از آن دنباله روي کرده و به مردم القا مي کردند که در انتخابات سلامت وجود ندارد.

وزير کشور تصريح کرد: بهتر است به قانون تمکين کنيم قانون فقط، ادعا نيست و بايد به آن عمل کرد.

وي با يادآوري اينکه بارها اعلم کرديم که تخريب نتيجه عکس خواهد داد، تاکيد کرد: نمي توانيم بگوييم کيفيت آرا مردم تهران بالاتر از آرا نقاط محروم است اين خود نوعي نژاد پرستي است.

محصولي تصريح کرد: ما نتايج آرا تهران و استان هاي ديگر را نيز اعلام کرديم و نمي توانيم تنها تهران را ملاک قرار دهيم زيرا آرا مردم تنها متعلق به تهران نيست.

به گقته وي، همه ما در يک کشتي نشسته ايم و با يک آرمان يعني همان آرمان هاي انقلاب، امام (ره) و منويات مقام معظم رهبري پيش مي رويم، اگر اعتراضي نيز داريم، اشکالي ندارد بايد از راه قانوني آن را پيگيري کنيم.

محصولي با بيان اينکه بعد از انتخابات بايد همه کدورت ها را کنار بگذاريم، گفت: آقاي احمدي نژاد وقتي پس از انتخابات و هنگام سخنراني شال سبز را بر گردن خود انداخت، يعني ما همه با هم هستيم و اعلام کرد من دست همه را براي همکاري مي فشارم.

وزير کشور با اشاره به اينکه بايد به دولت کمک شود، گفت: اگر مطلبي بگوييم که بي بي سي و صداي آمريکا خوشحال شود، شق القمر نکرده ايم بايد کاري کنيم که مشکلات مردم حل شود.

وي تصريح کرد: مردم به دنبال اين هستند که مسوولين را در بين خود ببينند و رشد مناطق دورافتاده نيز متناسب با نقاط ديگر شود.

وزير کشور در پايان افزود: اميدوارم که همه با وحدت و همدلي بتوانيم مشکلات کشورمان را حل کنيم.

/ 0 نظر / 11 بازدید