درباره جانفشاني سپاه و بسيج

درباره جانفشاني سپاه و بسيج

اگر سپاه نبود...

اين نخستين بار نيست که هوشياري و جانفشاني سپاه و بسيج توانست انقلاب و کشور را از گردنه دشوار و نفس گير ديگري به سلامت عبور دهد.

 

اين روزها که صداي شکستن استخوان پروژه مخملي دشمنان، حتي به گوش سردمداران نظام سلطه هم رسيده و آنها را براي خروج از بحران بي آبرويي خود به تقلا و التماس انداخته، فرصت خوبي است تا بافته هاي دشمنان و مزدوران شان براي ايران عزيز و چگونگي رشته شدن آن بافته هاي رنگين، بازخواني و تحليل شود، اما از ميان همه گفتني ها درباره ناگفته هاي قبل از انتخابات و حوادث تلخ سياسي و خياباني پس از آن، نقش آفريني سپاه و بسيج در مراحل شناسايي منابع تهديد، تحليل رفتار و اقدام (مهار) عناصر و جريان هاي عامل يا فريب خورده دشمن قابل توجه است.

نقش رهبري و مردم در ناکام سازي جريان هاي معاند يا لجوج عليه نظام ديندار و مردم سالار، همواره نقش ممتاز و بي بديل بوده است، اما نام و نشان سپاه و بسيج به عنوان فرزندان شايسته و فداکار ملت متدين، ميهن دوست و سلحشور ايران اسلامي، در صدر فهرست همه مجموعه هاي تاثيرگذار مي درخشد. اين دوگانه انقلابي به عنوان چشم و گوش و بازوي تواناي رهبري و مردم در طول 30 سال گذشته همواره در جايگاه حافظ مقتدر امنيت و منافع ملي مورد مباهات ايراني ها و نفرت بدخواهان ايران بوده اند.

امام عزيز، اما سخنان الهام بخشي درباره بسيج و سپاه دارند که فرمودند: "بسيج قلب من است – سپاه چشم من است"

آن عزيز سفر کرده، در واقع ايران اسلامي را يک مجموعه زنده، با نشاط و رو به جلو مي داند که بدون بسيج – به عنوان استعداد جمهوريت نظام – زنده نمي ماند و بدون سپاه ، ياراي شناسايي دوست و دشمن و نيرنگ هاي بدخواهانه دشمنان را نخواهد داشت. اين نکته ظريف نيز وجود دارد که فقدان بينايي مي تواند انسان را در وضعيت خطرناکي قرار دهد که حتي قلب و جانش را هم از دست بدهد.

اين روزها، از همه دستگاه هاي مسئول که با تعهد و تلاش خويش، جمهوري اسلامي ايران را از گزند توطئه اخير دشمن صيانت کردند، بايد سپاسگزاري کرد، اما تلاش هاي موثر سپاه و بسيج در عرصه هاي نرم افزاري و سخت افزاري مقابله با پروژه رنگي دشمن، يک بار ديگر اين عبارت امام عزيز را براي ما معنا کرد که: "اگر سپاه نبود، کشور هم نبود".

آيا آنهايي که به نام ملي گرايي و وطن پرستي، گاهي در عرصه هاي سياسي و رسانه اي عرض اندام مي کنند و لاف ميهن دوستي مي زنند، تاکنون پرسيده اند اين سرزمين پهناور و مردمان متدين و متمدنش را چه کساني و چگونه در برابر ترفندها و تجاوزات خطرناک دشمنانش حفظ کرده اند؟

/ 0 نظر / 11 بازدید