نتیجه انتخابات از هم اکنون مشخص شده است

نتیجه انتخابات از هم اکنون مشخص شده است 

هرچند هنوز چندین ساعت تا پایان مهلت قانونی رای گیری باقی مانده است اما می توان ادعا کرد نتیجه اصلی انتخابات از هم اکنون رقم خورده و این نتیجه، سربلندی و عزت ایران و ایرانیان به واسطه حضور پرشور و بی سابقه مردم در پای صندوق های رای است.   

حضور پرشور مردم و صف های طولانی تشکیل شده در شعب اخذ رای استان هرمزگان نشان می دهند که این بار مردم استان رکورد جدیدی در میزان مشارکت ،ثبت می کنند.

درحالی که در انتخابات گذشته اغلب مردم معمولا در بعد از ظهر وساعات پایانی ،در شعب اخذ رای حضور می یافتند در این دوره ،برگزارکنندگان ومجریان انتخابات در تمامی شعب از ساعت هشت صبح درحال فعالیت بوده وحتی یک لحظه نیز مجال استراحت نیافته اند.

تعدادی از مردم ، فضای رقابتی شدید ایجاد شده را عاملی مهم در افزایش انگیزه برای مشارکت در انتخابات می دانند.

ر. صدیقی در این باره می گوید: همه مردم به این باور رسیده اند که شرکت در انتخابات یک وظیفه است و حالا به این تشخیص رسیده اند که وظیفه خود را هرچه سریعتر انجام دهند.

وی افزود:کسانی که به هر دلیل در انتخابات شرکت نمی کنند باید بدانند در آینده حق هیچ سئوال یا انتقادی درباره اوضاع سیاسی یا اجتماعی کشور ندارند.

این دانشجو صداقت و تجربه را مهمترین معیار، برای انتخاب نامزد مورد نظر خود می داند.

صدیقی تنها انتظار خود ازرییس جمهور منتخب مردم را عمل به وعده ها ذکر می کند.

خانم زارعی نیز با تاکید بر این که شرکت در انتخابات را یک تکلیف می داند امیدوار است بتواند با شرکت در انتخابات، به سهم خود در سربلندی وعزت کشور موثر واقع شود.

وی نیز صداقت و مومن بودن به گفته ها و شعارها را تنها توقع خود از رییس جمهور آینده اعلام می کند.

آقای محمودی ، دراین باره اظهار داشت :ایران تنها کشور جهان است که مردم برای شرکت در انتخابات ساعتها در صف منتظر می مانند.

وی تاکید می کند در مقطع کنونی همه جهان چشم به ایران دوخته است و حتی رای یک نفر نیز در تعیین سرنوشت آینده کشور موثر است.

این پیر سالخورده کاهش تورم ،تثبیت قیمت ها و ارتقای وضعیت کشور را به عنوان مهمترین وظیفه دولت می داند.

یک شهروند دیگر نیز که برای شرکت در انتخابات حاضر شده در این باره گفت:در این دوره مردم با دنبال کردن دقیق مناظره های تلویزیونی شناخت بهتر و بیشتری از مسائل کشور به دست آوردند و عزم جدی تری برای شرکت در انتخابات پیدا کرده اند.

فرماندار محترم شهر نیز ضمن تایید نظرات مردم گفت:حضور پرشور مردم از اولین ساعات شروع رای گیری نوید بخش ثبت یک رکورد جدید در میزان مشارکت مردم است.

وی ادامه می دهد :ایران از معدود کشورهای جهان است که مردم در مراحل مختلف انتخابات از اجرا تا شمارش و انتخاب فرد مورد نظر مشارکت مستقیم دارند.

وی توضیح می دهد:هیات های اجرایی نیز از بین معتمدین مردم انتخاب شده اند که عموما دارای مشاغل غیر دولتی هستند وهر کدام از آنان به صداقت وامانت داری در بین دوستان وآشنایان خود شهره هستند. این شرایط موجب شده ایران به یکی از مهمترین الگوهای دموکراسی و مردم سالاری تبدیل شود.

/ 0 نظر / 6 بازدید