عمليات مخفيانه خرابكاري در صنعت نفت ايران

عمليات مخفيانه خرابكاري در صنعت نفت ايران

برخي از نمايندگان كنگره امريكا افزايش تلاش دولت اين كشور را براي حمايت از گروه‌هاي اپوزيسيون ايراني كه در پي براندازي نظام ديني در تهران هستند، خواستار شدند.

به گزارش خبرگزاري يونايتدپرس، نيوت گينگريچ رئيس سابق مجلس نمايندگان امريكا كه يك جنگ‌طلب برجسته در حزب جمهوريخواه امريكا است، از كاخ سفيد خواسته تا براي دامن زدن به بحراني اقتصادي كه بتواند تغيير رژيم ايران را موجب شود، در صنعت نفت و گاز ايران خرابكاري كند.

گينگريچ گفته امريكا براي ايجاد بحراني مرتبط با بنزين به‌منظور تلاش در جهت تغيير رژيم، بايد از عمليات مخفي استفاده كند.

/ 0 نظر / 15 بازدید