پروژه خونريزي افراطيون اصلاح طلب

پروژه خونريزي افراطيون اصلاح طلب

نماينده مردم کرج در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه رفتار تندروهاي اصلاح طلب در اين مدت نادرست بوده است، گفت: اميداريم آنان به خود بيايند و دست از اقدامات مخرب خود بردارند.

"عزيز اکبريان" افزود: رفتار تندورهاي جريان اصلاحات به گونه اي است که گويي آنان به دنبال خونريزي و کشت و کشتار هستند.

وي اظهار داشت: اينکه حجاريان قبل از انتخابات رياست جمهوري مي گويد که اصلاحات خون مي خواهد و اينکه در کوي دانشگاه که هيچ کسي در آنجا کشته نشده، اطلاح طلبان افراطي مراسم ترحيم مي گيرند، به چه معني مي تواند باشد؟ آيا غير از اين نيست که آنان به دنبال کشته شدن مردم هستند؟

عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينکه انتقاد بايد سازنده باشد، نه مخرب، تصريح کرد: اگر انتقادي داشته باشيم، مي توانيم در چارچوب قانوني و بر اساس اصول و معيارها، آن را پيگيري کنيم.

نماينده مردم کرج با اشاره به آتش بازي هاي قبل و بعد از انتخابات توسط اغتشاش گران و هجمه هاي سنگين عليه دولت، اضافه کرد: به نظر مي رسد افراطي هاي درون جريان اطلاح طلب مي خواهند کشور را دچار مشکل کنند.

اکبريان گفت: مردم ايران اسلامي تابع قانون و رهبري هستند و براي اجراي قانون خون داده اند و اکنون در مقابل قانون شکنان مي ايستند و اجازه نمي دهند که امنيت و آسايش در کشور بر هم بريزد.

اين نماينده مجلس با تاکيد بر اينکه فصل الخطاب قانون و فرمايشات رهبر معظم انقلاب است، اضافه کرد: قانون، تاييد صحت انتخابات را بر عهده شوراي نگهبان قرار داده و مقام معظم رهبري نيز بر اين موضوع تاکيد دارد و رفتارهاي غيرقانوني در اين ميان جايي ندارد.

/ 0 نظر / 11 بازدید